Lys forude for personer med demens og deres pårørende

Sundhedsministeren har leveret en bredt favnende handlingsplan der både fokuserer på udredning, mere professionel viden hos medarbejderne hele vejen rundt og styrket viden og forskning om demens

Oprettet: 26.09.2016
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Behandlingen af mennesker, der er ramt af demens, skal løftes markant. Det er meldingen i regeringens oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025, som blev præsenteret i dag. Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen betegner oplægget som flot og gennemarbejdet.

”Med planen anerkendes, at demens er en alvorlig sygdom – ikke blot et alderdomstegn - der kræver såvel en udredning som en styrket sundhedsfaglig indsats. ” siger Grete Christensen. Hun efterlyser større politiske ambitioner for de enkelte delindsatser.

”Det er helt afgørende for indsatsen for mennesker, der har demens, at vi får løftet det faglige niveau. Mindre end hver anden sygeplejerske inden for demensområdet mener, at mennesker med demens modtager en kompetent behandling. Derfor er det positivt, at regeringen vil afsætte midler til kompetenceløft i kommuner og regioner hos relevante medarbejdere. Men der er brug for at satspuljepartierne sætter krav om, at kompetenceløftet hviler på forskning og udvikling, så vi højner kvaliteten i den sundhedsfaglige og specialiserede pleje og behandling,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

Hun peger på, at det også er vigtigt at være ambitiøs i de mål, der sættes for de demensvenlige miljøer på sygehusene. Her skal der satses bredere end små forsøgsprojekter og i stedet stiles højere, som man har gjort i England, hvor demensplaner fokuserer bredt på at forbedre plejen på hospitalerne.

”Vi skal sikre, at fx akutmodtagelserne har både de rette fysiske rammer til at tage imod mennesker med demens ligesom medarbejderne skal have de rette kompetencer. Som forholdene er mange steder i dag, kan det være ekstra svært og forvirrende at blive indlagt for mennesker med demens, der har brug for ro og afskærmning,” siger Grete Christensen.

Dansk Sygeplejeråd glæder sig over, at planen flere steder nævner et sundhedsfagligt løft i forbindelse med blandt andet bedre kvalitet i udredningen, nye kliniske retningslinjer og en ny national forskningsstrategi på demensområdet. Samtidig er der fokus på indsatsen over for pårørende til demente og på betydningen af nye tiltag omkring demensvenligt samfund og boliger.

 

Link: Den nationale demenshandlingsplan