Mænd i sygeplejen - et eksperiment danner baggrund for ny tv-serie

Tv-serien ”Sygeplejeskolen” på TV2 Charlie handler om de første mandlige sygeplejersker i Danmark fra 1951, og i den anledning åbner udstilling på museet om virkelighedens første mandlige sygeplejersker fra 50´erne.

Oprettet: 24.10.2018
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
De første mænd på sygeplejeskolen i tv-serien. Sygeplejemuseet i Kolding har udlånt rekvisitter til serien.

TV2 Charlie havde søndag den 21. oktober premiere på en ny dansk tv-serie ”Sygeplejeskolen” . Serien er fiktion, men den baserer sig på fakta og fortæller bl.a. en underholdende historie om dengang den første lille gruppe mænd som en del af et eksperiment begyndte på en sygeplejeskole. I virkeligheden begyndte syv mænd på Rigshospitalets sygeplejeskole. I serien er det seks mænd, som begynder på en sygeplejeskole i provinsen.

 

Udstilling på museet i Kolding

Den 25. oktober åbner Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding en udstilling om virkelighedens første syv mandlige sygeplejersker, hvoraf flere er nulevende og i 90´erne.

Historien om de første mandlige sygeplejersker, som blev uddannet fra 1951-1954, er samtidig en beretning om en omvendt kønsdiskrimination. De mandlige elever fik i modsætning til de kvindelige ikke automatisk deres statsautorisation. Lov om Sygeplejersker omtalte dengang sygeplejersker som ”hun”, så strengt taget kunne mænd ikke være sygeplejersker. Loven skulle derfor laves om.

 

Mandlige sygeplejersker blev forbudt

Flere af mændene havde problemer med at få arbejde. I København havde hospitalsborgmesteren forbudt hospitalerne at ansætte mandlige sygeplejersker, og én af mændene blev voldsomt chikaneret af pressen, da han søgte og fik en stilling som plejehjemsleder. Trods de første genvordigheder avancerede flere af dem dog hurtigt til høje stillinger.

Dansk Sygeplejehistorisk Museum har været konsulent på hele processen med tv-serien, og filmholdet har lånt store mængder rekvisitter, som kan se i serien.

 

Kun 4 procent sygeplejersker er mænd

Mænd udgør blot ca.  4 pct. af alle sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd har i mange år arbejdet for at tiltrække flere mænd til sygeplejerskeuddannelsen, senest med kampagnen ”Mand kan blive sygeplejerske”.

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen opfordrer flere mænd til at søge ind på uddannelsen.

”Der er mangel på sygeplejersker, så vi har brug for, at alle typer af mennesker søger ind til sygeplejerskeuddannelsen, uanset køn og baggrund. Heldigvis har andelen af mænd på sygeplejerskeuddannelsen i de senere år været i stigning, for det er kun en fordel for alle - også for sundhedsvæsenet, at der er mange sygeplejersker af begge køn,” siger Grete Christensen.

Læs omtalen af serien på TV2

Læs artikler fra Sygeplejersken om tv-serien og virkelighedens første mænd i sygeplejen