Mange ansatte smittet med coronavirus på Hospitalsenhed Vest

Nyt studie blandt 18.000 hospitalsansatte i Region Midt viser, at mange ansatte fra Hospitalsenheden Vest har dannet antistoffer for coronavirus. Alarmerende, siger Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd

Oprettet: 12.08.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Som led i et studie for at blive klogere på fremtidig bekæmpelse af coronapandemien, viser test af 18.000 medarbejdere i hospitalssektoren i Region Midt, at 3,4 pct. af alle har udviklet antistoffer mod coronavirus. Landsgennemsnittet for smittede hospitalsansatte er 3,33 pct., viser den seneste opgørelse fra Statens Seruminstitut, og Region Midt er på dermed i gennemsnit på linje med resten af landet.

Men der er store variationer, og det nye studie viser, at på Hospitalsenhed Vest har hele 12 procent af de ansatte udviklet antistoffer, og akutafdelingen på Hospitalsenhed Vest topper med hele 30 procent af de ansatte, som har antistoffer for coronavirus.

”Det er alarmerende, at så mange hospitalsansatte er blevet smittet - til trods for alle forholdsreglerne om brug af værnemidler, isolation af Covidafsnit, test af patienter osv. Studiets resultater kalder på en gennemgang af, om det vi gør, er nok til at beskytte medarbejdere og patienter mod smittespredning på hospitalerne? Det skal vi have undersøgt straks, så vi kan ruste os bedre, nu hvor vi måske ser ind i en ny coronakrise”, siger Grete Christensen, formand i DSR.

Dansk Sygeplejeråd forventer, at man på arbejdspladserne har den fornødne oplæring i brugen af værnemidler og anbefaler, at man bliver guidet i af- og påtagning.
 

Begyndervanskeligheder fik alvorlige følger

Region Midt erkender i en pressemeddelelse, at et højt smittetryk i starten af epidemien og usikkerhed omkring brug af værnemidler kan have haft betydning for smittespredningen. Desuden blev patienter, som man ikke i første omgang troede havde Covid-19, ikke isoleret.

Det fik alvorlige følger for personalet på Medicinsk Afdeling i Holstebro. I april kunne sygeplejersker melde ind til Dansk Sygeplejeråds Kreds Midt, at hvis der var mistanke om covid-19 hos en patient, så brugte personalet værnemidler. Men udfordringen var dengang, at der var flere eksempler på patienter, som først efter flere tests viste sig at være positive.

” I det forløb har der været rig lejlighed til, at personalet er blevet smittet og har smittet hinanden, konstaterer kredsformand i DSR Kreds Midt, Anja Laursen og fortsætter:

”Vores medlemmer har oplevet på egen krop, hvor utroligt smitsom Covid-19 er, ikke mindst før, man selv aner, at man er smittet. Det er godt, at der allerede er taget en række initiativer til at forbedre arbejdsgangene. Men vi spørger os selv – og arbejdsgiverne, om det er godt nok? Er testpraksis af patienter fx god nok nu, eller der skal strammes yderligere op?

Medarbejderne skal kunne regne med, at de ikke står ubeskyttet overfor en smittebærer, så de ikke selv bliver smittet eller spreder smitte til patienter, kolleger eller deres familier”, siger Anja Laursen.

Dansk Sygeplejeråd opfordrer alle medlemmer, som er blevet smittet med Covid-19 på arbejdet, til at anmelde sygdommen som en arbejdsskade, fordi ingen kender omfanget og varigheden af eventuelle senfølger. Oplever man allerede nu senfølger, bør man henvende sig til TR/FTR eller sin kreds for rådgivning og bistand.