Mange Covid-tilfælde blandt sundhedspersonalet har skabt problemer i Holstebro

Et usædvanligt højt sygefravær blandt personalet på Regionshospitalet Holstebro har presset de medicinske afdelinger – til trods for, at det var meningen hospitalet i Herning skulle tage sig af Covid-patienterne.

Oprettet: 28.04.2020
Emma Tram
5 gode råd til at undgå og håndtere smitte blandt sundhedspersonale

Fokus på værnemidler
Det er vigtigt at have fokus på værnemidler – særligt når man skal afdække, om en patient har symptomer på Covid-19 eller ej.

Visiteringen er vigtig
Sørg for tidligst muligt at få afklaret, om en patient har mulige Covid-19 symptomer eller ej, så personalet kan tage de nødvendige forholdsregler.

Covid-afdelinger skal ikke være store
Afdelingerne med Covid-patienter og isolerede patienter skal ikke være for store, for så kommer personalet for tæt på hinanden og risikerer at sprede smitte blandt hinanden. 

Klar og specifik kommunikation
Vær specifik og klar i udmeldinger, f.eks. om, hvor patienterne skal ligge henne, hvordan patienter visiteres eller hvilke forholdsregler der skal tages (blandt andet i forhold til værnemidler). 

Sørg for dialog mellem ledelse og medarbejdere
Ledelsen og sygeplejerskerne bør være i dialog om, hvilke opgaver der skal løses og hvilke problemstillinger som eventuelt opstår på arbejdspladsen.

Kilder: Fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på hospitalerne i Holstebro og Herning Katrine Lykke Larsen og ledende oversygeplejerske Bodil Overgaard.

Hospitalerne i både Herning og Holstebro har været hårdt ramt af Covid-19, både blandt patienter men også blandt personalet. Det har især voldt problemer på Regionshospital Holstebro, da det (i modsætning til Herning) ikke skulle være et Covid-hospital.

Det er blandt andet på de medicinske afsnit i Holstebro, at mange ansatte har været smittede. I alt har 63 sygeplejersker og Social- og Sundhedsassistenter fra fire sengeafsnit og et dialyseafsnit været syge med Covid. Halvdelen er nu tilbage på arbejde. I hele Region Midtjylland har 313 ansatte fået bekræftet Covid-19.

Falsk negative test til dels skyld i smittespredning

Regionshospitalet Holstebro har i modsætning til Herning ikke skulle modtage Covid-patienter. Derfor fik personalet i Holstebro at vide, at de kun skulle bruge værnemidler, der hvor det var allermest nødvendigt. Men der har alligevel vist sig at være mange af de indlagte patienter, som har Covid-19, fortæller Bente Rasmussen, næstformand i Dansk Sygeplejeråds Kreds Midtjylland.

”Vi har set eksempler på, at en patient som blev indlagt testede negativt for Covid-19, men dagen efter fik det dårligere og testede positivt,” siger hun og forklarer, at det blandt andet kan være en del af forklaringen på, hvorfor en stor del af personalet på nogle af Regionshospital Holstebros afdelinger er blevet smittet med Covid-19.

Bodil Overgaard, ledende oversygeplejerske på de medicinske afdelinger i Holstebro, fortæller ligeså, at det har været en udfordring med negative tests, som senere viste sig at være positive.

”I starten stolede vi jo på den her test, men desværre viser det sig så måske ved test nummer to eller tre, at den er positiv. Så har der måske været noget tid, hvor personalet har plejet patienten uden de rigtige værnemidler,” siger hun og fortsætter: 

”Det er jo dybt beklageligt. Men vi har jo handlet med den viden og erfaring vi havde på daværende tidspunkt. Som ugerne er gået, er vi jo alle sammen blevet langt klogere på den her sygdom, selvom den stadig overrasker os.”

Forklaringen om patienter, der senere viser sig at være Covid-smittede, peger Sygeplejerske Gitte Christiansen fra Medicinsk Modtagelse i Holstebro også på i et Facebook-opslag:

Vi tager imod mange patienter, der viser sig at være Covid-smittede. Der vil selvfølgelig altid være patienter, der går gennem nåleøjet i forhold til, at det viser sig, at de har Covid-symptomer. Men at der kommer så mange på et ikke-Covid-sygehus har været svært at forstå og forholde sig til.

Specielt når den tilsvarende normering ikke er fulgt med. Vi har følt os nedprioriteret og som et overset sygehus i lovløst land,” skriver hun.

Hårdt pres på afdelinger med syge kollegaer

Frustrationen og presset på sygeplejerskerne bliver også fremhævet af Bente Rasmussen, næstformand i Kreds Midtjylland:

”Det har udfordret sygeplejerskerne helt ekstremt. Når der er mange syge kollegaer, har de jo fået nyt personale ind på afdelingerne, og det belaster også. Derudover er Herning jo Covid-hospital, og derfor har Holstebro overtaget nogle af de andre patienter fra Herning. Og så kommer Covid-patienterne oveni.” 

Ledende oversygeplejerske Bodil Overgaard er opmærksom på, at nogle af afdelingerne har været ekstra pressede i den seneste tid.

”Der har bestemt været pres på afdelingerne, især på Medicinsk Modtagelse, der har modtaget patienter som skulle isoleres, mens man ventede på testsvar. Det giver jo ekstra arbejde at skulle isolere patienterne og tage værnemidler af og på, hver gang man skal noget inde på stuen. Det har virkelig givet et ekstra pres.” 

Samtidig fremhæver Bodil Overgaard også sygeplejerskernes fleksibilitet i forhold til at hjælpe til på andre afdelinger end deres vante:

”Der har været en fantastisk velvillighed og fleksibilitet blandt sygeplejerskerne, og det har virkelig været vores redning.”

Problemer fra start

Fra næstformanden i Kreds Midtjylland, Bente Rasmussen, lyder der på baggrund af de frustrerede sygeplejersker skarp kritik til ledelsen over håndteringen af situationen i Holstebro:

”Der har været mange uheldige situationer, og vi har også haft møde med hospitalsledelsen omkring det. Men der er ingen tvivl om, at det er gået op for dem nu, og at der bliver lavet nye tiltag og tilført ressourcer,” forklarer næstformanden.

Et af de uheldige eksempler Bente Rasmussen peger på, var beslutningen om at nedsætte antallet af senge på en afdeling fra 18 til 14, for ikke at skulle mangle personale. Antallet af patienter forblev dog det samme som tidligere. ”Det er jo fuldstændig grotesk,” siger Bente Rasmussen. Dette tiltag er siden blevet ændret igen.

Oversygeplejerske Bodil Overgaard anerkender også, at bl.a. kommunikationen fra ledelsen har været med til at skabe frustrationer.

”Det, der har frustreret dem, er for eksempel, at vi fra ledelsen har sagt, at der er plads til seks Covid-patienter. Men der har været tidspunkter hvor der pludseligt har ligget otte eller ni isolationspatienter,” fortæller hun.

Samtidig fortæller både Bente Rasmussen og Bodil Overgaard, at situationen på de medicinske afdelinger i Holstebro er blevet forbedret, bl.a. gennem møder med kredsen og dialog med medarbejderne.