Mange nyuddannede bliver sygemeldt

Hver 12. nyuddannede sygeplejerske har været sygemeldt på grund af psykiske faktorer i arbejdsmiljøet. Stærkt bekymrende, mener Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd. Hun kalder på gode introduktionsforløb og bedre normeringer, så der rent faktisk er tid til at tage sig af de nye sygeplejersker.

Oprettet: 05.07.2019
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Det kan være en voldsom overgang at gå fra at være studerende til at være færdiguddannet sygeplejersker med ansvar for meget syge patienter. Så voldsom at hver 12. nyuddannede sygeplejerske har være sygemeldt på grund af psykiske faktorer i arbejdsmiljøet. Det viser en medlemsundersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd blandt 1120 nyuddannede sygeplejersker.

Travlhed og for stort ansvar bærer skylden, vurderer Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

”Der er rigtig mange komplekse opgaver, man skal tage sig af som sygeplejerske, og det er et meget stort ansvar, man kommer ud til som nyuddannet. Hvis der så også er for travlt, og der ikke er nok erfarne sygeplejerske at læne sig op ad, så kommer man let til at stå med for meget ansvar for tidligt”, siger hun.

Bedre introduktion og flere medarbejdere er løsningen

At så mange nyuddannede sygeplejersker får en dårlig start på arbejdslivet, er meget bekymrende, mener Dorthe Boe Danbjørg. Der er brug for mere opmærksomhed på, at det er noget helt andet at stå med det endelige ansvar som uddannet sygeplejerske end at være studerende og i praktik. Derfor er gode introduktionsforløb afgørende:

”Hvis man får en god introduktion, og hvis man får lov til selv at sige, hvornår man er klar til mere ansvar, så kan vi se, at der er færre, der bliver syge. Så der er to ting, der skal til for at løse det her. Afdelingerne skal have nogle gode introduktionsforløb, og vi skal sikre, at der rent faktisk er tid til at få de nye sygeplejersker kørt ind. Det kræver bedre normeringer, og det kræver, at der bliver gjort mere for at fastholde erfarne sygeplejersker.”    

Læs mere om undersøgelsen