Mangel på sundhedsplejersker truer fremtidens familiers sundhed

Der skal oprettes flere pladser på sundhedsplejerskeuddannelsen, hvis der skal være tid til de vigtige tidlige indsatser i børnefamilierne i fremtiden, mener Dansk Sygeplejeråd. Allerede nu oplever de ledende sundhedsplejersker problemer med at få besat stillingerne.

Oprettet: 13.02.2020
Maya Bille, mbi@dsr.dk

De hjælper de danske børnefamilier i gang, opdager tidlig mistrivsel og overvægt og støtter og vejleder sårbare familier. Sundhedsplejerskerne er en succeshistorie i det danske sundhedsvæsen. Desværre er deres vigtige opgaver under pres. Et pres der kommer af, at antallet af studiepladser ikke er fulgt med efterspørgslen på sundhedsplejersker. Derfor er det vigtigt at oprette flere pladser på specialuddannelsen til sundhedsplejerske, mener Dansk Sygeplejeråd.

”Forskningen viser, at de 1000 første dage af et barns liv er afgørende for, hvor godt og sundt et liv det får. Her spiller sundhedsplejerskerne en vigtig rolle – særligt for de udsatte familier. Det kan gå hårdt ud over sundheden i børnefamilierne, hvis ikke vi får bremset den stigende mangel,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Helt konkret foreslår Dansk Sygeplejeråd, at antallet af studiepladser sættes op fra i alt 120 pladser om året til 150 pladser om året, foreløbigt i en fireårig periode, hvis manglen skal imødekommes. En beslutning der kræver, at regeringen afsætter ekstra midler til uddannelsen på den næste finanslov.

Ikke tid til kerneopgaver

Allerede nu siger 55 pct. af de ledende sundhedsplejersker, at det er svært at rekruttere sundhedsplejersker. Samtidig siger halvdelen af sundhedsplejerskerne selv, at der er for mange opgaver til de sundhedsplejersker, der er på arbejde. 

”Kerneopgaver, som hjemmebesøgene hos de mindste børn, er under pres, fordi sundhedsplejerskerne har alt, alt for travlt. Det er slet ikke godt, når det er her, at særligt de sårbare familier har gavn af vejledning og støtte. Hvis vi skal rette op på uligheden i sundhed – og ikke øge den – skal der flere sundhedsplejersker til,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Sundhedsplejerskeuddannelsen:
  • Er en specialuddannelse på sygeplejerskeuddannelsen.
  • Foregår på Københavns Professionshøjskole og VIA University College i Aarhus.
  • Varer 1,5 år og består af et års teori samt seks måneder klinisk uddannelse i en kommune.

 

Læs også: