Mangel på sygeplejersker giver dårligere kvalitet og lavere patientsikkerhed

Fire ud af fem sygeplejersker på medicinske afdelinger har inden for den seneste måned oplevet, at det havde konsekvenser for patientsikkerheden, at der var for få sygeplejersker på arbejde. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd. 

Oprettet: 11.04.2022
Mai Brandi Ludvigsen@dsr.dk
Foto: Søren Svendsen

Patienters tilstand forværres, og de bliver sendt hjem, før det er fagligt forsvarligt. Manglen på sygeplejersker giver ikke kun travlhed og lukkede sengepladser. Det går også ud over den sygeplejefaglige kvalitet og patientsikkerheden, når der ikke er nok sygeplejersker på arbejde.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra marts foretaget blandt Dansk Sygeplejeråds medlemmer på medicinske afdelinger og på intensiv, anæstesi og operation/opvågning.

Stort set alle sygeplejersker (97 pct.) på medicinske afdelinger svarer, at de den seneste måned har oplevet at være for få sygeplejersker på arbejde ift. arbejdsopgaverne. Af dem svarer 82 pct, at det har forringet patientsikkerheden.

Det vidner om en uholdbar situation for både patienter og medarbejdere, mener Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

”Som sygeplejerske er man førstehåndsvidne til de negative konsekvenser, det har for patienterne, når der ikke er nok på arbejde. Sygeplejerskerne kan jo se, at det går ud over patienterne, når de bliver nødt til at prioritere benhårdt hver eneste dag, fordi de ikke kan nå alle opgaver”, siger hun.

Patienters tilstand forværres

Ifølge undersøgelsen har manglen på sygeplejersker på afdelingerne flere konsekvenserne, blandt andet at der lukkes sengepladser. Samtidig har knap halvdelen af sygeplejerskerne på medicinske afdelinger inden for den seneste måned oplevet, at patienters tilstand er blevet forværret. Ca. en tredjedel har oplevet, at patienter er blevet sendt hjem eller overflyttet før det var fagligt forsvarligt. 

Det ser også alvorligt ud på intensiv, anæstesi og operation/opvågning, det vil sige de afdelinger, som skal afvikle pukler efter corona. Her er det det 94 pct. af sygeplejerskerne, der svarer, at der ikke er et tilstrækkeligt antal sygeplejersker til at løse opgaverne. Af dem har ca. halvdelen har oplevet, at det inden for den seneste måned har forringet patientsikkerheden.

Forskningen har talt

Også både international og dansk forskning har slået fast, at det har konsekvenser for patienternes forløb og overlevelse, hvis der er for få sygeplejersker på afdelingerne. Blandt andet viser et dansk forskningsprojekt foretaget på medicinske afdelinger i Region Sjælland, at flere sygeplejersker på medicinske afdelinger giver kortere indlæggelser og lavere risiko for, at patienter dør inden for 30 dage fra indlæggelsesdagen. Bedre bemanding gør det også nemmere at fastholde sygeplejersker.

Det er altså ikke dokumentation, der mangler, lyder det fra Grete Christensen:

”Listen over alle de negative konsekvenser, der følger med, når der er for få sygeplejersker, er lang: Højere dødelighed, længere indlæggelser og flere genindlæggelser. Samtidig viser forskningen også, at det betyder mere overtidsbetaling, udbrændthed og større personaleomsætning. Der er med andre ord al mulig grund til at få gjort noget ved problemet.”

Nu skal der findes løsninger 

Heldigvis er der da også mange håndtag, der kan trækkes i, og gode erfaringer at lære af. For eksempel skal nyuddannede sygeplejersker sikres en bedre start på arbejdslivet med gode, lange og velplanlagte introduktionsforløb. Noget man blandt andet har gode erfaringer med på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens. Her er man er lykkedes med at fastholde nyuddannede sygeplejersker i ansættelsen og samtidig nedsætte både sygefraværet og antallet af opsigelser.

Den 29. april sætter Dansk Sygeplejeråd fokus på manglen på sygeplejersker ved en konference på Rigshospitalet. Medlemmer af DSR kan også følge konferencen online.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

Figur: Andel der har svaret ”Ja” på følgende spørgsmål: Har du inden for den seneste måned oplevet en eller flere af følgende konsekvenser ved at være for få sygeplejersker på arbejde?

 

sygeplejerskemangel_figur

Sygeplejersker i beskæftiget på udvalgte specialer, som inden for den seneste måned har oplevet at være for få sygeplejersker på arbejde ift. arbejdsopgaverne, n=470 (medicin) og n=2109 (AIO).

 

Læs mere om undersøgelsen