Manglen på sygeplejersker sætter sundhedsvæsenet i fare: Kongresudtalelse

Dansk Sygeplejeråds kongres vedtog 18. maj 2022 enstemmigt en kongresudtalelse om manglen på sygeplejersker, som kræver handling nu fra de ansvarlige politikere og arbejdsgivere. Læs hele udtalelsen her.

Oprettet: 18.05.2022

Manglen på sygeplejersker sætter sundhedsvæsenet i fare

Kongresudtalelse vedtaget enstemmigt 18. maj 2022 på Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres:

Mangel på syge- og sundhedsplejersker er – også internationalt – en grundlæggende trussel for befolkningens sundhed og velfærdssamfundet. Den kraftige vækst i antallet af patienter og aktiviteter overgår langt de personalemæssige ressourcer, der er til rådighed. Ligningen går ikke op. Løsninger er påkrævet for at sikre et robust sundhedsvæsen i fremtiden.

En nylig prognose viser, at manglen på sygeplejersker vil være steget med 8.000 sygeplejersker i 2030. Allerede nu ved vi, at der på landsplan er knap 5.000 ledige sygeplejerske-stillinger. I oktober 2021 havde næsten hver 10. sygeplejerske søgt arbejde som andet end sygeplejerske inden for den seneste måned. Det er en fordobling i forhold til et halvt år tidligere. Samtidig ser vi et fald i antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen. Bare fra 2020 til 2021 er antallet af ansøgere faldet med 8 procent. 

Konsekvenserne af manglen på sygeplejersker er mindre sammenhængende patientforløb og lavere kapacitet i sundhedsvæsnet som helhed. Konkret oplever sygeplejersker, at manglen på kolleger medfører forringet sygeplejefaglig kvalitet og forringet patientsikkerhed, hvilket i sidste ende kan forværre patienters tilstand og skabe risiko for livstruende situationer. 

For medarbejderne i sundhedsvæsnet betyder manglen på kolleger en hverdag præget af travlhed uden rammerne til at udføre opgaverne fagligt forsvarligt. 

Manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale er aktuelt den største udfordring i det danske sundhedsvæsen. Handling fra de ansvarlige politikere og arbejdsgiverne er derfor nødvendig.

På den korte bane skal det forhindres, at endnu flere sygeplejersker forlader det offentlige sundhedsvæsen og færre vælger sygeplejerskeuddannelsen. Regionerne og kommunernes økonomiaftaler i juni 2022 er et oplagt sted at starte. Aftalerne skal indeholde klare forpligtelser til at arbejde målrettet med fastholdelse og rekruttering. Sikring af bedre arbejdsvilkår og finansiering, som gør det muligt at aftale lokale løntillæg, bør stå centralt i aftalen.  

På den lidt længere bane – herunder med den planlagte sundhedsreform – skal der skabes grundlag for mere tid til kvalitet i behandling og sygepleje af patienter samt at gøre det attraktivt for sygeplejerskerne at arbejde i faget. 

En bred indsats for at sikre sygeplejersker nok er nødvendig, og det starter med bedre lønvilkår. Indsatsen skal desuden give rammer for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, fagligt forsvarlige normeringer, styrke den sygeplejefaglige ledelse og sikre en bedre start for nyuddannede sygeplejersker. 

Manglen på sygeplejersker er så vidtrækkende, at det hver dag har alvorlige konsekvenser for patienter og borgere – der skal handles nu! 

Se også