Manglen på sygeplejersker skal nu undersøges

Dansk Sygeplejeråd hilser det velkomment, at regeringen nu vil se nærmere på de store problemer i sundhedsvæsenet med at rekruttere sygeplejersker og SOSU’er. Men der er ingen snuptagsløsning på mangelsituationen.

Oprettet: 21.06.2018
Michael Bech, mib@dsr.dk
Foto: Lena Rønsholdt

Det har i lang tid været et problem at finde sygeplejersker og SOSU’er, når kommuner og regioner slår nye stillinger op.

Derfor har fire ministre i dag sat gang i et omfattende kortlægningsarbejde, der skal undersøge kommuner og regioners udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet.

Se analyse fra Dansk Sygeplejeråd: Fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråd ligger inde med central viden om problemet med at rekruttere - og regner med at blive inddraget i kommissoriets arbejde.

”Vi ved allerede, at udfordringerne er store i alle dele af landet. Derfor haster det med handling. Så det er meget positivt, at regeringen nu vil kortlægge sundhedsvæsenets udfordringer med at rekruttere. Det er på høje tid,” siger formand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Mangel på sygeplejersker

Dette skal regeringens kortlægning indeholde:

  • Overblik over SOSU-personale og sygeplejersker i kommuner og regioner
    Overblikket skal bl.a. belyse rekrutteringssituationen og antallet af ansatte i forskellige dele af landet, sygefravær, beskæftigelsesgraden, herunder fuldtids- og deltidsansatte.
  • Overblik over uddannelserne til SOSU-medarbejder og sygeplejerske
    Overblikket skal bl.a. belyse elev-/studentertilgangen til SOSU-assistent-, SOSU-hjælper- og sygeplejerskeuddannelsen, frafaldet på de tre uddannelser, den regionale fordeling af elevtilgang og frafald på de tre uddannelser m.m.
  • Afdækning af årsager til og løsninger på rekrutteringsudfordringerne
    Gennem interviews med uddannelsessteder, lokale fagforeninger, medarbejdere og offentlige og private arbejdsgivere skal der tilvejebringes information om lokale rekrutteringsudfordringer og indsamles forslag til løsninger. 

En fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter sygeplejersker fra Dansk Sygeplejeråds analyseafdeling viser da også, at hvis der ikke sættes ind med omfattende tiltag, så kan Danmark i 2025 forvente at mangle 6.600 sygeplejersker.

”Der findes ingen snuptagsløsninger her, men der skal sættes ind på en række områder. Først og fremmest skal vi uddanne flere sygeplejersker. Og sygehuse og kommuner skal sørge for, at de nyuddannede sygeplejersker kommer rigtig godt i gang med arbejdslivet,” siger Grete Christensen.

”Det skal gøres attraktivt at være sygeplejerske”

Formanden mener, at når det i dag er så vanskeligt at rekruttere sygeplejersker til sundhedsvæsenet - og manglen fremadrettet kun kan forventes at blive markant større - så er det en ganske alvorlig sag for både patientsikkerheden og oplevelsen af, at sundhedsvæsenet skal være til for patienterne. Derfor må der uddannes flere sygeplejersker.

”Men endnu vigtigere er det, at vi skal gøre det mere attraktivt at være sygeplejerske. Vi skal have arbejdsvilkår, så man kan holde til arbejdspresset et helt arbejdsliv. Og så skal sygeplejerskerne have en ordentlig løn, som understreger arbejdets værdi,” siger Grete Christensen.

Halvdelen af de sygeplejefaglige ledere i kommuner og regioner oplever ifølge undersøgelser, at det er vanskeligt at rekruttere sygeplejersker med den ønskede profil til at arbejde på lederens afdeling. Og hver femte af lederne anfører, at det er svært at fastholde sygeplejersker med den ønskede profil.

”Hvis det skal ændre sig, så handler det selvfølgelig om bedre normeringer og et godt arbejdsmiljø. Det handler også om, at der skal være bedre mulighed for videreuddannelse og kompetenceudvikling – så kan man løse opgaverne både hurtigere og med højere kvalitet. Og så handler det om dygtig, faglig ledelse,” siger Grete Christensen.

Det er regeringen med ældreminister Thyra Frank, undervisningsminister Merete Riisager, sundhedsminister Ellen Trane Nørby og uddannelses– og forskningsminister Tommy Ahlers, der har nedsat kommissoriet, som skal være med til at pege på løsninger og danne grundlag for mulige kommende initiativer. Arbejdet forventes færdigt til november.

Læs andre artikler relateret til emnet