Massiv udvidelse af testkapacitet

Sundhedsstyrelsen udsender nye retningslinjer for test i kølvandet på, at regeringen i dag lancerer en ny teststrategi, der markant vil øge testkapaciteten.

Oprettet: 21.04.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Fra og med i dag kan medarbejdere i sundheds- og ældresektoren, som oplever lette luftvejssymptomer, selv visitere sig til at blive teste for Covid-19 efter aftale med deres personaleleder.

Samtidig udvides test for Covid-19 til at omfatte alle personer uden symptomer, som er indkaldt til indlæggelse på et sygehus i mindst 24 timer, uanset årsagen til, at de skal indlægges. Dette gælder også patienter, uanset årsag, som er indkaldt til undersøgelse eller andre procedurer hos speciallæger, tandlæger eller i ambulante forløb på et sygehus.

Disse er blot nogle få af flere nye tiltag, som følger af Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for test, der indføres i forbindelse med, at sundhedssektoren genåbnes for almindelige aktiviteter. Formålet er at sikre, at Covid-19-smitte ikke spredes på hospitalerne, når aktiviteterne øges.
 

Testtelte skyder op

Retningslinjerne kommer samtidig med, at Sundheds- og Ældreministeriet har fremlagt en ny teststrategi, som skal forhandles i Folketinget den kommende tid. I en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet fremgår det, at regeringen ønsker, at ”test skal anvendes langt mere offensivt i indsatsen for at holde kontrol med coronavirus under genåbningen af Danmark.”

Teststrategien skal, ifølge regeringens planer, køre i to spor. Inden for sundhedsvæsnet vil man teste alle borgere med milde symptomer og alle patienter, der indlægges på hospitalet, for at sikre, at der ikke sker smittespredning på hospitalerne. Desuden er ønsket, at der blive åbnet for test af medarbejdere fra sundheds- og ældresektoren i takt med udbygningen af testkapaciteten.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at man forventer, at antallet af test” inden for kort” tid øges til ca. 12.000 om dagen.

Det andet spor af test skal forestås af TestCenter Danmark, en ny enhed, som regeringen etablerer sammen med Danske Regioner og med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Her forventes testkapaciteten af nå 20.000 test om dagen - bla. i telte på offentlige arealer, som de seneste dage er skudt op rundt omkring i landet. Det er planen, at der både skal testes for Covid-19 virus og udføres antistoftest, og det er regionerne, der er ansvarlige for at udføre test, mens Statens Serum Institut står for testkapaciteten.

Læs pressemeddelelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet

Læs de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen