Medarbejdere ”snager” ikke i patienters journaler

Det er afgørende, at danskerne kan have tillid til medarbejderne i sundhedsvæsenets håndtering af deres sundhedsoplysninger. Derfor er kontrol med adgang til journaler og strenge regler vigtige – men det må ikke gå ud over hverken muligheden for at give den rette behandling eller mistænkeliggøre medarbejderne.

Oprettet: 29.12.2019
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk
Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd
Foto: Bax Lindhardt.

”Personale snager i vores journaler”. Sådan lyder forsiden af Politiken den 29. december, og følges op af en overskrift på politiken.dk, der siger: ”Over hele landet snager personalet i vores intime sundhedsdata”. Det er en grov generalisering af landet sundhedsmedarbejdere, mener formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

”Det er meget vigtigt, at vi beskytter danskernes sundhedsdata, og det ved jeg, at vores medlemmer er meget optagede af. Tavshedspligten og fortroligheden er helt essentiel for vores fag og en grundlæggende del af uddannelsen såvel som eksplicit beskyttet i lovgivningen. Jeg synes, at det en grov overdrivelse, når Politiken udskammer de mere end 100.000 ansatte på landets hospitaler på et noget tyndt grundlag,” siger Grete Christensen.

Politiken bygger sin konklusion på en opgørelse af landets fem regioner, der viser, at der siden 2016 har været 1.490 uberettigede opslag i en patientjournal. Opgørelsen fortæller ikke noget om, hvor mange af dem, der er fejl eller såkaldte ”falske positive”, hvor computersystemet registrerer et opslag som uberettiget forkert. Tal for Danske Regioner viser, at mere end 2 mio. danskere er i kontakt med hospitalsvæsenet om året.  

”Der skal selvfølgelig være kontrol med adgangen til journalerne, men vi skal også værne om tilliden til medarbejderne. Regionerne har ansvaret for at sikre både beskyttelsen af patienternes data, men også at der er adgang til de relevante oplysninger for de sundhedsprofessionelle, der skal behandle patienten. Heldigvis er det utrolig sjældent at adgangen til journalerne bliver misbrugt, og hvis den gør, er det en klar overtrædelse af lovgivningen, og skal selvfølgelig have konsekvenser,” siger Grete Christensen.

”Men danskerne kan have fuldstændig tillid til, at medarbejderne på sygehusene er professionelle og gør alt hvad de kan for at give patienterne den bedste behandling. Enkelte eksempler på brud på reglerne skal ikke skygge for de mange tusinde medarbejdere, der behandler patienterne med fortrolighed hver dag,” siger Grete Christensen.

Læs artiklen på politiken.dk her