Meget populær uddannelse - men interessen falder

DEBAT: Der er brug for investeringer, der kan sikre ordentlige forhold for de studerende både i den teoretiske del af uddannelsen og i den del, der foregår ude i klinikken. Det bliver ikke mindre vigtigt af, at man vil uddanne flere og har øget optaget på uddannelsen de fleste steder i landet.

Oprettet: 15.08.2019

Af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

Sommeren lakker mod enden, og hverdagen er igen i gang. For nogle en helt ny og spændende hverdag. Det gælder blandt andet for de 598 nye håbefulde studerende, der er blevet optaget på sygeplejestudiet på Professionshøjskolen Absalon, der dækker uddannelser i Holbæk, Næstved, Roskilde, Slagelse og Nykøbing F.

Først og fremmest tillykke med jeres valg. I kunne ikke have valgt bedre, hvis man spørger mig. En uddannelse som sygeplejersker er adgangsporten til et spændende arbejdsliv med mange muligheder og faglige udfordringer. Og med en sjælden mulighed for at gøre en forskel i andre menneskers liv. Det er med god grund, at uddannelsen til sygeplejersker er attraktiv.

På landsplan er 4.034 ansøgere blevet optaget på sygeplejestudiet mod 3.770 sidste år. Og endnu flere kunne godt tænke sig at blive sygeplejerske. Næsten 1000 flere, end der blev plads til, havde søgt uddannelsen til sygeplejerske som deres førsteprioritet. Der er altså potentiale for at komme sygeplejerskemanglen til livs.

Ikke helt så entydigt

Helt så entydig er fortællingen dog ikke, hvis man zoomer ind på Region Sjælland. Her har det ikke været muligt at besætte alle studiepladser, og antallet af studerende falder med fire pct. sammenlignet med sidste år. Det skyldes især færre studerende på uddannelserne i Nykøbing og Slagelse, mens der er optaget flere i Holbæk og Næstved. I Roskilde er antallet det samme som sidste år. Men samlet set er der altså færre i regionen, der bliver uddannet til sygeplejerske i år sammenlignet med sidste år. På trods af, at man har oprettet ekstra pladser.

Tallene er måske ikke alarmerende, men de er værd at tænke over. Ikke mindst fordi feltet af ansøgere ser ud til at svinde hastigt ind. Ansøgertallet for uddannelserne til sygeplejerske i Region Sjælland er faldet med 31 pct. på blot et år og med 19 pct., hvis man udelukkende ser på førsteprioritetsansøgere. Det ligner ikke et naturligt udsving og er langt fra gennemsnittet på landsplan. Jeg håber, at politikerne i regionen og på Christiansborg spørger sig selv, hvad det kan skyldes. 

Mere attraktive uddannelser

I den forbindelse er det glædeligt at se den nye uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen udtale, at hun gerne havde set, at endnu flere havde søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser til for eksempel skolelærere, pædagoger og sygeplejersker. Og at hun nu vil stille sig i spidsen for arbejdet med at gøre uddannelserne endnu mere attraktive. Det er der brug for efter flere år med to-procents besparelser på uddannelserne.

At stoppe det såkaldte omprioriteringsbidrag er en rigtig god start, men der skal mere til. Det er skidt for kvaliteten, når undervisningen forgår på stadig større hold, og når der går længere og længere mellem, at de studerende ser deres undervisere. Der skal være tid til feedback og vejledning, hvis de studerende skal føle sig kompetente og trygge ved at møde op som færdiguddannede sygeplejersker på en arbejdsplads. Det er der for mange, der ikke gør.

Der er brug for investeringer, der kan sikre ordentlige forhold for de studerende både i den teoretiske del af uddannelsen og i den del, der foregår ude i klinikken. Det bliver ikke mindre vigtigt af, at man vil uddanne flere og har øget optaget på uddannelsen de fleste steder i landet. Vi skal ikke bare uddanne flere sygeplejersker – vi skal uddanne flere gode sygeplejersker.

Det bliver heller ikke mindre vigtigt med regeringens målsætning om at flytte flere uddannelsespladser ud i landet. Det kan give god mening, men man bliver også nødt til at have øje for, hvad det betyder at være et lille uddannelsessted. Vi ved, at det er de mindre uddannelsessteder, som er blevet ramt hårdest af besparelserne, da der ikke er basis for den samme stordriftsøkonomi. Det betyder for eksempel, at studievejlederen sjældnere kommer forbi, og at arrangementer som foredrag og særligt tilrettelagt undervisning ikke bliver udbudt.

Heldigvis er uddannelsen stadigvæk en af de mest populære, og det skal den også helst blive ved med. Der mangler sygeplejersker alle steder i landet – ikke mindst i Region Sjælland – og problemet bliver kun større i de kommende år. Derfor er det afgørende, at man kan blive ved med at tiltrække studerende, og her er det altså ikke nok, at det er et fantastisk fag.

En dårlig spiral

Jeg kan kun gætte om, hvorfor interessen for sygeplejerskestudiet falder så meget i Region Sjælland. Det er dog næppe for meget at antage, at hvis ikke de studerendes nye hverdag på uddannelsen klæder dem ordentlig på til det arbejdsliv, der venter, så stiger frafaldet, og interessen for uddannelsen vil falde. Og levner den hverdag, der venter dem som sygeplejersker, ikke tid til, at de kan levere en høj faglig kvalitet, så vil færre på sigt ønske at være sygeplejerske. Det er en dårlig spiral – og endnu en påmindelse om, at besparelser kan ende med at koste dyrt.

Det er tid til at erstatte besparelser med investeringer.