Meld en regel og ryd op i unyttigt bureaukrati

Sygeplejersker kan over de næste fire måneder være med til at rydde ud i overflødige regler. ”Meld en regel”-kampagnen er skudt i gang.

Oprettet: 02.10.2017
Maya Bille, mbi@dsr.dk

Regler og dokumentationskrav fylder en stor af det daglige arbejde for alle sygeplejersker, uanset om man f.eks. er ansat på sygehus, som konsultationssygeplejerske, sundhedsplejerske eller på et plejecenter. Men ikke alle regler giver lige meget mening for fagligheden. Det er netop fagligheden, det handler om, når Dansk Sygeplejeråd har indgået partnerskab med innovationsministeren om, at rydde op i regler og bureaukrati i den offentlige sektor.

”Mange sygeplejersker oplever, at de flere gange bruger tid på at følge nogle regler, der virker unyttige eller overflødige i stedet for at bruge deres faglighed. Derfor håber jeg, at alle sygeplejersker aktivt vil melde ind, når der er regler eller krav, de undrer sig over, og som de mener kan afskaffes eller forenkles,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, om organisationens positive svar til invitationen til ”Meld en regel”-partnerskabet.

Regeloprydning = mere plads til faglighed

I de næste fire måneder er det muligt at melde de regler, som man synes er unødvendige eller unyttige og står i vejen for, at man kan bruge sin faglighed, som man ønsker. Og Grete Christensen understreger, at hun ser regeloprydningen som en mulighed for at skabe mere plads til fagligheden, og samtidig løfte kvaliteten i den dokumentation, der er nødvendig, ”da den er helt afgørende for patientsikkerheden, et sammenhængende sundhedsvæsen og udviklingen af sygeplejen.”

”Meld er regel” er igangsat af innovationsminister Sophie Løhde, og kampagnen en del af det afbureaukratiseringsarbejde, som hun som innovationsminister står i spidsen for. Ud over Dansk Sygeplejeråd har også Dansk Socialrådgiverforening og FOA indgået partnerskab om ”Meld en regel”.

”Tidligere regeringer har prøvet at få ryddet ud i bureaukratiet i den offentlige sektor, men hidtil er det begrænset, hvad der er kommet ud af anstrengelserne. Nu gør vi så endnu et forsøg. Og denne gang tager vi et spadestik dybere og inddrager medarbejderne i den offentlige sektor langt mere. For hvis det skal lykkes, er det nødvendigt, at vi i fællesskab tager livtag med bureaukratiet,” siger Sophie Løhde om partnerskaberne i pressemeddelelse. Regler kan meldes ind via Finansministeriets hjemmeside og til de øvrige enkelte ministerier.
 

I næste nummer af Sygeplejersken kan du læse mere om tiltaget i dobbeltinterview med innovationsminister Sophie Løhde og formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen. Det udkommer den 23. oktober.