Mere komplekse patienter kræver kompetenceløft af sygeplejersker

Der er behov for et markant kompetenceløft, hvis sygeplejerskerne i kommunerne skal kunne varetage plejen og behandlingen af de stadig mere syge patienter. Det mener otte ud af ti kommunalt ansatte sygeplejersker.

Oprettet: 10.04.2016
Claus Christoffersen, cch@dsr.dk

Patienter sendes i dag hjem fra sygehusene med langt større plejebehov end tidligere. Det viser en undersøgelse, som Dansk Sygeplejeråd har gennemført blandt de kommunalt ansatte sygeplejersker, som har patientkontakten.

Undersøgelsen viser, at knap ni ud af ti (88 procent) af de kommunalt ansatte sygeplejersker oplever, at borgerne har et større plejebehov end for to år siden. Det kommer ikke bag på formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

”I de seneste mange år er antallet af sengepladser blevet reduceret på sygehusene, og patienterne udskrives hurtigere og hurtigere. Derfor ser vi i dag et stigende behov for kompleks sygepleje i kommunerne,” siger hun.

Kompetenceløft og ny type sygeplejerske
Udviklingen stiller nye krav, som sygeplejerskerne i kommunerne ikke altid føler sig rustet til. I undersøgelsen peger otte ud af ti (83 procent), at de har et behov for et kompetenceløft. Det er især inden for psykiatri, palliation, demens og sårbehandling.

”Løsningen på udfordringen er, at der investeres i et bredt kompetenceløft til de kommunalt ansatte sygeplejersker via en specialuddannelse i kommunal sygepleje”, siger Grete Christensen.

Hun peger også på, at der er behov for en helt ny type sygeplejerske, der har en klinisk efteruddannelse inden for avanceret klinisk sygepleje (APN-sygeplejersker), og som kan bruges til at hjælpe de kroniske patienter med avanceret pleje og lære dem selv at tage hånd om deres sygdom.

”Siden 1960’erne har flere lande som eksempelvis USA, Canada, Storbritannien og Holland brugt APN-sygeplejersker, og OECD og WHO anbefaler, at lande som Danmark går samme vej. For mig at se vil APN-sygeplejerskerne kunne være med til at give bedre pleje og behandling samt forebygge indlæggelser. Det vil være til gavn for patienterne og den kommunale økonomi, når de unødige indlæggelser undgås” siger Grete Christensen.

De kommunale sundhedsdirektører bakker op
I undersøgelsen fra Dansk Sygeplejeråd angiver mere end hver tredje (40 procent) af de kommunalt ansatte sygeplejersker, at de inden for den seneste måned har haft en eller flere borgere, som de plejer og behandler, hvis hospitalsindlæggelse/genindlæggelse kunne have været undgået med den rette sygefaglige indsats.

Da det koster kommunerne 8.000 kr. i gennemsnit for hver gang en borger indlægges, er det vigtigt for dem at forebygge de unødvendige indlæggelser. De kommunale sundhedsdirektører bakker da også op om en ny type sygeplejerske med udvidede kompetencer.

I en undersøgelse, som Dansk Sygeplejeråd gennemførte i december 2015, var 84 procent af sundhedsdirektørerne i kommunerne enige i, at det er en god ide, at kommunalt ansatte sygeplejersker med specialkompetencer får ret til at ordinere medicin inden for afgrænsede områder.

Læs notat om undersøgelsen vedrørende kommunale sygeplejerskers behov for kompetenceløft

Hent Dansk Sygeplejeråds udspil "Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum"

Læs mere