Millioner til psykiatrien skal primært gå til flere medarbejdere

De 600 millioner kroner, som blev afsat til psykiatrien på finansloven for 2020, skal primært gå til bedre normeringer og flere sengepladser. Det fremgår af en aftale mellem regeringen og Danske Regioner.

Oprettet: 15.05.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Mere personale, flere sengepladser og en styrket akutindsats. Det er nogle af overskrifterne i den aftale, som regeringen og Danske Regioner netop har indgået om udmøntningen af de 600 millioner kroner årligt, som er blevet afsat til psykiatrien med finansloven for 2020.

Af aftalen fremgår det blandt andet, at regionerne vil udvide sengekapaciteten og øge normeringerne på de psykiatriske sengeafsnit. Det skal forbedre behandlingen og give mulighed for flere længerevarende indlæggelser. Den prioritet er Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, enig i:

”Det er så vigtigt, at der er nok senge til patienterne, og at der er medarbejdere nok til at tage sig af patienterne. Den ene undersøgelse efter den anden har vist, at patienterne bliver udskrevet for tidligt, og det rammer os i hovedet som en boomerang. Det er dybt frustrerende for medarbejderne, som jo i mange tilfælde ikke har mulighed for at tilbyde patienterne det, de ved, ville være bedst. Derfor er det også så vigtigt, at vi nu får det her løft at psykiatrien,” siger hun.

Samtidig vil flere ansatte kunne bidrage til flere og bedre terapeutiske tiltag og aktiviteter, som både vil styrke kvaliteten af behandlingen og nedbringe brugen af tvang.

”Vi ved, hvad bedre normeringer kan gøre i forhold til brugen af tvang, som jo desværre er stigende i psykiatrien. Der kommer vi ikke uden om, at bedre normeringer er afgørende, ligesom det er afgørende for andre af de store udfordringer, vi står med i psykiatrien,” siger Dorthe Boe Danbjørg.  

Flere medarbejdere med flere fagligheder

På grund af problemerne med at rekruttere medarbejdere, lægger aftalen op til, at regionerne også kan bruge pengene til kompetenceudvikling og til rekrutteringsindsatser, hvor der fremover skal tænkes mere bredt. De flere medarbejdere kan således både komme i form af plejepersonale, sygeplejersker, psykologer, psykiatere, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Dorthe Boe Danbjørg opfordrer til, at der ikke bare fokuseres på flere fagligheder, men også på at styrke den eksisterende faglighed. Blandt andet skal sygeplejersker i psykiatrien have bedre mulighed for kompetenceudvikling:

”Psykiatrien er et komplekst og specialiseret område, og det kalder på løbende meruddannelse. Det vil både højne kvaliteten og give et bedre møde med psykiatrien for patienterne, og det vil også gøre det nemmere af fastholde og rekruttere det nødvendige antal medarbejdere, fordi tydelige karriereveje vil gøre det endnu mere attraktivt at arbejde i psykiatrien. Vi ved for eksempel, at det gør en forskel, når sygeplejersker har en specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje, og at vi håber på at nogle af pengene vil blive brugt til at flere kan få uddannelsen,” siger hun.

Også penge til akutteams og brobygning

Regeringen og Danske Regioner er derudover enige om, at en del af pengene også skal bruges til mere ambulant kapacitet, herunder bedre normeringer i udgående og opsøgende ambulante tilbud. Det gælder blandt andet de eksisterende akutteams, som i højere grad skal skræddersyes til mennesker med svær psykisk sygdom.

Der kan også bruges penge på det tværsektorielle samarbejde og en bedre brobygning på tværs af sektorer for at skabe mere sammenhæng for patienter, der har forløb på tværs.

Samlet set skal disse og flere andre initiativer i aftalen bidrage til at løse nogle af de akutte udfordringer i psykiatrien. Samtidig skal en 10-års plan sætte en mere langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sammenhængen på tværs af områder. Dorthe Boe Danbjørg, der opfordrer til, at man hurtigt kommer i gang med arbejdet med den mere langsigtede plan.
 

Aftalen i overskrifter
 • Flere medarbejdere.
 • Flere og bedre terapeutiske tiltag og aktiviteter.
 • Flere sengepladser.
 • Større fleksibilitet for regionerne ift. de særlige pladser, som skal kunne anvendes i den almene psykiatri, hvis de er ledige.
 • Flere retspsykiatriske senge og styrket kvalitet i retspsykiatrien.
 • 10 ekstra pladser på Sikringsafdelingen, hvor de mest syge og farlige psykiatriske patienter er indlagt.
 • Bedre normeringer i udgående og opsøgende ambulante tilbud
 • Bedre tværsektorielt samarbejde og brobygning for at skabe mere sammenhæng for patienter, der har forløb på tværs.
 • Investeringer i faciliteter og byggeri. Fx nye sengeafsnit i retspsykiatrien eller udvidelse/indretning af nuværende afsnit og modernisering af behandlingsfaciliteter.

  Læs hele aftalen