Mindre kontrol giver mere velfærd

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde vil i næste uge præsentere sit udspil om fornyelse af den offentlige sektor. Dansk Sygeplejeråd har store forventninger og ser frem til at blive inddraget i arbejdet.

Oprettet: 31.03.2017
Mads Mostrup Jensen, mmj@dsr.dk

Regeringens længe ventede udspil om en gennemgribende fornyelse af den offentlige sektor er lige på trapperne.

Under en høring om styring og ledelse i det offentlige på Christiansborg fredag meddelte minister for offentlig innovation Sophie Løhde, at hun vil præsentere udspillet i næste uge. Og ministeren løftede blandt andet sløret for, at udspillet vil gøre op den nuværende kontrolbaserede styring fra politisk side.

”Vi kommer til at se på de rammevilkår, som ledere og medarbejdere opererer under. Det er ikke svært at finde offentlig ansatte, der kan fortælle, hvordan alt for meget tid går med registrering og dokumentation,” erkendte Sophie Løhde under høringen, som Dansk Sygeplejeråd var med til at arrangere.

”Nu sætter vi et centralt mål om, at medarbejderne skal have mere tid til kerneopgaverne. Vi skal have mere frihed under ansvar og færre skemaer, regler og kontrol,” sagde ministeren.

Brug for mere tillid

Fra Dansk Sygeplejeråds side er der store forventninger til regeringens udspil, og hvis Sophie Løhde gør alvor af sine udtalelser, er det helt i tråd med sygeplejerådets ønsker, lyder det fra formand Grete Christensen.

”Der er ingen tvivl om, at kontrol og unødvendig dokumentation har taget overhånd. Politikerne er nødt til at udvise tillid og tro på, at ledere og medarbejdere har viljen og evnerne til at levere et godt stykke arbejde til gavn for borgerne,” siger hun.

”Vi skal væk fra den benhårde økonomiske styring, der måler kvantitet i stedet for kvalitet. Vi må indse, at forskelligheden i den offentlige sektor betyder, at der skal skabes forskellige løsninger” siger Grete Christensen.

Lyt til medarbejderne

Når Sophie Løhdes udspil er præsenteret, begynder arbejdet med at gøre de gode intentioner til virkelighed. Det arbejde er Dansk Sygeplejeråd klar til at deltage aktivt i.

”Det er medarbejderne og ledelsen ude på arbejdspladserne, der har ekspertisen, og som ved, hvad der fungerer i hverdagen. Derfor er regeringen også nødt til at lytte til sygeplejerskerne og de andre faggrupper, hvis en reform af den offentlige sektor skal blive en succes,” siger Grete Christensen.

”Det er helt afgørende for det danske velfærdssamfund – ikke mindst for sundhedsvæsnet – at man genindfører tilliden og giver medarbejderne mulighed for at bruge deres faglighed til gavn for borgerne,” understreger hun.

Fredagens høring var arrangeret af Dansk Sygeplejeråd i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen, FOA, Dansk Politiforbund og Djøf.