Minister anerkender ligelønsproblem

Men ligestillingsminister Peter Hummelgaard ville på samråd onsdag ikke love flere penge til løn. Han slog fast, at han afventer anbefalingerne fra den kommende lønstrukturkomite.

Oprettet: 29.09.2021
Alexandra Pedersen, alp@dsr.dk
Sygeplejersker behandler ældre patient
Foto: Lena Rønsholdt

Enhedslisten havde onsdag eftermiddag indkaldt ligestillingsministeren til åbent samråd i Ligestillingsudvalget for at redegøre for, hvordan regeringen vil bidrage til at mindske uligelønnen mellem kvinde- og mandsdominerede fag på det danske arbejdsmarked, der primært er forårsaget af et lønefterslæb hos de kvindedominerede fag.

Ligestillings- og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard indledte sin besvarelse med at understrege, at spørgsmålet omkring ligeløn optager regeringen løbende, og at han anerkender de strukturelle lønforskelle på arbejdsmarkedet.

Desuden slog han fast, at han ser frem til anbefalingerne fra regeringens lønstrukturkomite, der ventes at være færdig ved udgangen af 2022.

”Der er en lønforskel mellem kvinder og mænd på tværs af arbejdsmarkedet. Lønforskellen er stadigvæk ca. 14 procent ifølge VIVE’s rapport om kønsskævt arbejdsmarked fra 2020.  Jeg kan godt forstå at ligeløn med rette er et emne, der fylder hos mange. Jeg kan også godt forstå, at det er frustrerende at opleve, at man arbejder hårdt hver dag, måske i et udfordrende arbejdsmiljø, men at lønnen ikke føles derefter,” sagde Peter Hummelgaard.

Han understregede desuden, at regeringen vil fortsætte med at kæmpe for, at køn ikke skal have indflydelse på, hvilken løn man får og kom derefter ind på Lønstrukturkomiteens kommende arbejde:

”Ideen er at komiteen skal have et år til at arbejde. Jeg tror, det er vigtigt, at man giver komiteen mulighed for at få lavet det analytiske arbejde og komme med anbefalinger, som er brugbare både for politikere og overenskomstparterne.”

Peter Hummelgaard ville ikke på forhånd give løfter om penge i kølvandet på komiteens arbejde, men sagde dog:

"Omvendt, har vi fra regeringens side hele vejen igennem diskussionen sagt - og jeg siger det gerne igen, at vi forpligter os til, at der skal være en ordentlig opfølgning på det her. Og jeg tror og forventer, uden at kunne foregribe noget som helst, at anbefalingerne og analyserne fra lønstrukturskomiteen vil pege i mange forskellige retninger. Det kan sagtens være at noget af det kommer til at pege på Christiansborg."

Det svar var Pernille Skipper (EL) ikke helt tilfreds med:

”Jeg kunne godt tænke mig at høre dig sige ordene, ”jeg vil finde de penge der skal til". Når ministeren ikke vil love noget, så lyder det nærmest som om, han siger: "Rend og hop”.