Når klinisk administration og klinisk arbejde spiller sammen, får vi de bedste resultater

Lægesekretærerne har i mange tilfælde en væsentlig rolle i at sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Det skriver Grete Christensen i DL Magasinet - lægesekretærernes fagblad.

Oprettet: 23.01.2018
Foto: Bax Lindhardt

Indlæg af Grete Christensen bragt i DL Magasinet nr. 1 2018 "Meningen" side 13.

"Vores sundhedsvæsen er udsat for en stigende kompleksitet, og flere vil i fremtiden vil lide af mere end én kronisk sygdom. Hvis vi skal tackle situationen kræver det brug af alle de kompetencer, ansatte i sundhedsvæsenet har i dag og flere til. For vi er allerede nu udfordret af sektorinddelinger, travlhed og et sundhedsvæsen, der bliver målt på kvantitet frem for kvalitet. Den kompleksitet rammer patienter, der føler sig tabt og glemt mellem behandlinger, afdelinger og sektorer.

Det hele skal gå stærkt, men kombinationen af kompleksitet og mangel på tid er yderst skidt. Derfor er det vigtigt, at vi i sundhedsvæsenet hver især får lov at gøre det, vi er bedst til. At vi koordinerer på tværs og hele tiden sørger for, at der er styr på patienten. Når lægesekretærer og sygeplejersker sammen sørger for, at der er styr på den enkeltes forløb, går klinisk administration og klinisk arbejde hånd i hånd, og det kan patienten mærke det. I sundhedsvæsenet ønsker vi, at patienten skal være i centrum, og at der skal være sammenhæng. Men det bliver ikke en realitet uden specialister i klinisk administration.

Vi har de gode eksempler på helhedsorienterede forløb, hvor lægesekretærerne koordinerer patienters aftaler på tværs af de specialer, de bliver behandlet under, eller på tværs af øvrige fagligheder. Lægesekretærer skaber overblik over de tætpakkede kalendere og over dagens ambulante patienter. Vi sygeplejersker vil lægesekretærerne. Som gode kollegaer, samarbejdspartnere og sparringspartnere.

Det vil vi blandt andet fordi I giver os tid til og mulighed for at bruge vores faglighed bedst muligt. Jeg hæfter mig ved, at Region Hovedstaden har besluttet at (gen)ansætte en lang række lægesekretærer, som blev skåret væk i forbindelse med indførelsen af Sundhedsplatformen. Fortidens beslutning om at skære lægesekretærerne fra har vist sig at være ringe i forhold til at sætte faglighed og ressourcer optimalt i spil. Det var en underkendelse af jeres faglighed, som jeg håber andre politikere også har lært af! For en fremtid uden kyndig klinisk administration vil blive sort for sundhedsvæsenet."