Nært sundhedsvæsen har brug for vidtgående ændringer

Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og Danske Patienter efterlyser ambitioner for det nære sundhedsvæsen efter Sundhedsministeren har udskudt udvalgsrapport

Oprettet: 20.02.2017
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Sundhedsministerens udskydelse af rapporten om det nære sundhedsvæsen har fået patienter, læger og sygeplejersker til at frygte, at regeringens store plan om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ender som en kæmpe fuser. Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og Danske Patienter efterlyser vidtgående ændringer, fælles finansiering og nye roller, skriver magasinet Mandag Morgen.

“Danmark er enormt fokuseret på, at vi skal være forrest. Men vi har en meget konservativ del af sundhedsvæsenet, som helst vil fornyelse uden forandring. Den vil gerne være med på de nyeste apparater og medicinske præparater. Men lige så snart den rører ved den indbyrdes fordeling af arbejdsopgaverne mellem læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre faggrupper, er der utrolig lille vilje til at skabe forandringer. Men det kommer på et tidspunkt. Vi bliver nødt til at gøre noget andet for at få pengene til at række til, at vi er flere ældre, og vi skal bruge ressourcerne på en anden måde,” siger Grete Christensen til Mandag Morgen.

Hun peger på, at hvor mange folk i dag forbinder tryghed med at blive undersøgt af en læge på hospitalet, vil mange fremover forbinde tryghed med at få besøg af den rette specialist i eget hjem. Og den specialist kan godt være en sygeplejerske. Men udviklingen stiller krav om, at sygeplejerskerne tildeles flere roller og får udbygget deres uddannelse, i takt med at pleje- og behandlingsopgaverne bliver mere og mere komplekse.

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at alle sygeplejersker i hjemmesygeplejen fremover skal have en specialuddannelse i kommunal sygepleje, som kan ruste dem til de nye og mere komplekse opgaver. Derudover er der brug for en helt ny type APN-sygeplejersker,  Advanced Practice Nurse – avancerede kliniske sygeplejersker – med udvidede kompetencer inden for avanceret klinisk sygepleje. De skal kunne vurdere, diagnosticere og justere i behandlingen inden for et afgrænset område. Opgaver, som lægen normalt står for.

“Vi skal turde give slip, så vi lader nogle andre faggrupper løfte bestemte opgaver. Vi kan se i andre lande, at den type sygeplejersker aflaster lægerne for noget af det, som det ikke er nødvendigt, at de bliver ved med at kigge på,” siger Grete Christensen til Mandag Morgen.

APN-sygeplejersker bliver anvendt i en lang række lande som USA, Norge, Finland, Canada, Holland og Storbritannien. Og ofte med gode erfaringer, hvad angår kliniske resultater, patienttilfredshed og omkostningseffektivitet. Det er baggrunden for, at store sundhedsorganisationer som WHO og OECD anbefaler Danmark og andre lande at benytte sig af den type af sygeplejersker.

Læs artiklen i Mandag Morgen (kræver log-in)

Læs også “OECD: Nye roller til danske læger og sygeplejersker”.

Læs Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen