Natarbejde og helbred: Her er forskernes nye anbefalinger

Natarbejde kan øge risikoen for ulykker, brystkræft og graviditetskomplikationer. En ekspertgruppe på 15 forskere er nu kommet med en række konkrete anbefalinger til, hvordan natarbejdet kan tilrettelægges, så de negative effekter på helbredet bliver mindre.

Oprettet: 10.09.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Få nattevagter i træk, tilstrækkelig tid mellem to vagter, og vagter af kortere varighed. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra en gruppe internationale forskere, der har undersøgt, hvordan natarbejdet kan tilrettelægges, så det mindsker risikoen for ulykker, kræft og graviditetskomplikationer. Arbejdet er igangsat af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

På baggrund af en gennemgang af videnskabelige undersøgelser vurderer forskerne, at natarbejde kan medføre mindre risiko for ulykker og sandsynligvis mindre risiko for brystkræft, når det tilrettelægges efter følgende anbefalinger:

  • Højest 3 nattevagter i træk. 
  • Mindst 11 timer mellem to vagter. 
  • Højest 9 timers varighed pr.  vagt.

Derudover anbefales det, at gravide normalt arbejder maksimalt en nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.

Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, glæder sig over arbejdet og opfordrer til dialog ude på arbejdspladserne:

”Det er en rigtig god nyhed, at vi nu har en række tydelige forskningsbaserede retningslinjer for, hvordan vi undgår natarbejdets negative konsekvenser på helbredet. Det er vigtigt, at anbefalingerne nu bliver brugt til at få snakket om, hvordan man tilrettelægger natarbejdet bedst på den enkelte arbejdsplads. Der skal både tages hensyn til den enkelte, som kan have gode grunde til gerne at ville fortsætte med de nuværende vagter, men der er også et stort hensyn til arbejdsmiljøet, sikkerheden og medarbejdernes helbred,” siger Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.   

Læs mere om anbefalingerne