Nedslidte skal kunne gå tidligere på pension

Socialdemokratiet vil give nedslidte og dem med flest år på arbejdsmarkedet ret til at gå tidligere på pension. Dansk Sygeplejeråd bakker op om forslaget om et mere retfærdigt pensionssystem.

Oprettet: 22.01.2019
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Foto: Lena Rønsholdt

Pensionsalderen skal ikke længere være ens for alle, mener Socialdemokratiet. I et nyt udspil lægger partiet op til, at dem, der er nedslidt eller har været længst tid på arbejdsmarkedet, kan gå tidligere på pension end andre.

Den målsætning bakker Dansk Sygeplejeråd op om:

”Det bør ikke bare være dåbsattesten, der afgør, hvornår det er tid til at trække sig tilbage. Vi ser gerne en mere retfærdig folkepension, hvor der tages hensyn til, at nedslidte og dem med rigtig mange år på arbejdsmarkedet kan have behov for at gå tidligere på pension. Simpelthen fordi kroppen siger stop”, siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.  

Ingen færdig løsning

Hvordan, en ny model for folkepensionen mere præcist skal skrues sammen, ligger ikke fast, men det skal ifølge Socialdemokratiet ske i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Ifølge Socialdemokratiet er det vigtigt, at det bliver en rettighed baseret på objektive kriterier, så det ikke er noget, der skal forhandles individuelt. Og rettigheden skal gælde både ved fysisk og psykisk nedslidning.

”Tidligere pension vil bestemt være relevant for flere faggrupper, herunder også sygeplejersker. Derfor er det et vedkommende forslag. Vi ved for eksempel at vores medlemmer har mange tunge løft og vrid i ryggen, som slider på kroppen. Derudover ved vi, at et meget højt arbejdstempo, presser mange”, siger Dorthe Boe Danbjørg. 

Derudover er det også relevant for sygeplejersker, at mænd og kvinder ifølge udspillet skal sikres lige adgang til de nye rettigheder. Det betyder blandt andet, at perioder med barsel og deltid ikke skal give ringere mulighed for at få del i ordningen.     

Udspillet er en del af det, Socialdemokratiet vil gå til valg på.

Retten til tidlig folkepension skal bygge på 7 principper

1. Det skal gavne de nedslidte

Den nye rettighed målrettes de personer, som er mest nedslidte, uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning.

2. Det skal gælde efter et langt arbejdsliv

Den nye rettighed målrettes personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet og som tidligt startede med at arbejde.

3. Der skal være tale om en ­egentlig rettighed

Derfor baseres den nye rettighed på objektive kriterier. 

4. Mænd og kvinder skal have reel lige adgang

Den nye rettighed skal kunne tilfalde mænd og kvinder ligeligt, selvom de typisk har forskellige arbejdsliv. Det er helt afgørende, at perioder med barsel eller deltid ikke står i vejen for, at man kan få gavn af ordningen. 

5. Det skal være muligt at blive visiteret til tidlig folkepension

Mennesker, der ikke er direkte omfattet af rettigheden, men som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske eller psykiske gener, skal kunne visiteres til tidlig folkepension.

6. Modellen skal være simpel, overskuelig og varslet i god tid

Det nye pensionssystem skal være simpelt og overskueligt for alle. Den enkelte skal varsles i god tid, så man kan nå at indrette sig efter de nye forhold.

7. Pengene skal passe

Den tidlige folkepension skal være samfundsøkonomisk ansvarlig og indenfor den økonomiske ramme vi afsætter.

Kilde: Socialdemokratiet

Læs hele udspillet fra Socialdemokratiet