Nødråb fra et presset velfærdssamfund

Det danske velfærdssamfund er under ufatteligt pres. Vi efterlyser et helt nyt syn på bæredygtighed, moral, etik og værdier som erstatning for ensidigt fokus på økonomi og styring. Sådan lyder det i kronikken i Politiken fredag 9. december fra formand og næstformand i Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen og Dorte Steenberg.

Oprettet: 09.12.2016

Kronikken, Politiken 9. december 2016, skrevet af formand og næstformand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen og Dorte Steenberg.

I disse år er den danske velfærd og den danske velfærdsmodel til debat. Diskussionerne har i høj grad – særligt siden 2008 og finanskrisens hærgen – koncentreret sig om økonomi og styring. Et af de store spørgsmål, som langsomt, men sikkert har rejst sig, er, om vi rent faktisk har råd til den velfærd, vi har i dag.

Debatten er blevet ført på mange niveauer, men har også kredset om styringen af velfærdsinstitutionerne, hvilket har ført til en berettiget kritik af et af de seneste års dominerende styringsredskaber i den offentlige sektor, New Public Management (NPM), og en voksende enighed om, at NPM ikke skal være grundstenen i fremtidens danske velfærd.

Det er nødvendigt at gøre op med det ensidige fokus på økonomi og de heraf afledte styringsredskaber og brede fokus ud til en langt mere nuanceret beskrivelse af problemer, årsager, løsninger og i sidste ende nye bud på, hvordan vi udvikler vores velfærdsinstitutioner. Det er nødvendigt, hvis vi skal holde fast i det velfærdsgrundlag, der har sikret, at danskere har de samme muligheder og lige adgang til fælles goder, og som har sikret, at vi har et af mest trygge samfund i verden...

Kronikken fortsætter. Du kan læse den i dens fulde form her.

Læs også: