Nu får vi selvstændigt virksomhedsområde for sygeplejersker

Regeringen har indgået en aftale om det nære sundhedsvæsen med et bredt flertal i Folketinget. Med aftalen bliver selvstændigt virksomhedsområde for sygeplejersker nu en realitet.

Oprettet: 20.05.2022
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk
Claus Bech

Regeringen har indgået en aftale med et bredt flertal i Folketinget for det nære sundhedsvæsen, som regeringen præsenterede fredag.

Med aftalen får sygeplejerskerne et selvstændigt virksomhedsområde, der betyder at de kan udføre flere opgaver indenfor deres egen autorisation, uden at spørge en læge først. Der er i høj grad tale om opgaver, som sygeplejersker allerede udfører i dag.

Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd, er meget tilfreds med, at et længe næret ønske nu gennemføres:

”Det er godt, at aftalen indfører selvstændigt virksomhedsområde for sygeplejersker. Vi får endnu bedre forudsætninger for at hjælpe borgere med den sygepleje og behandling, de har behov for, i den kommunale sygepleje. Det er en anerkendelse af vores kompetencer og en naturlig udvikling af vores profession, og det er en væsentlig hjørnesten i udviklingen af det nære sundhedsvæsen.”

Centralt i aftalen er indførelsen af kvalitetsstandarder for kommunernes sundhedstilbud.

”Vi skal væk fra postnummerlotteri og sikre en geografisk ensartethed i tilbuddene, slog sundhedsminister Magnus Heunicke fast, da han sammen med forligskredsen præsenterede sundhedsaftalen fredag.

Det tilslutter Grete Christensen sig:

”Kvalitet og ensartethed er vigtigt for os og vi er tilfredse med at der bliver sat fokus på det, og vi glæder os til at bidrage til arbejdet.”

Aftalen indeholder også retningslinjerne for den robusthedskommission, som regeringen vil nedsætte og som skal se på udfordringerne med manglende medarbejdere i sundhedsvæsenet.

”Vi ser frem til arbejdet. Det er vigtigt at pointere, at vi har brug for et robust sundhedsvæsen. Sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle bliver hver dag udfordret på at få antallet af kompetente medarbejdere til at hænge sammen med antallet af patienter og de store opgaver der ligger derude. Jeg er optimistisk i forhold til indholdet af kommissionens arbejde, som det er beskrevet i aftalen, men udfordringerne kan ikke vente så længe på at der findes løsninger. Problemerne er der nu. Vi har brug for handling, for det er ikke rimeligt for patienter og medarbejdere at blive ved med at vente”, siger Grete Christensen.

DSR-formanden slår desuden fast:

”Hvis vi reelt ønsker os noget andet, så kunne vi godt have ønsket os et styrket fokus på forebyggelse. Vi kan se at der investeres lidt i sundhedsplejen, men der er brug for langt mere."

Grete Christensen udtrykker skuffelse over, at der ikke følger flere penge med aftalen:

”Sundhedsvæsenet har været underfinansieret igennem en længere årrække. Hvis vi gerne vil indfri visionerne for det gode og nære sundhedsvæsen, så nytter det ikke, at de fleste penge går til mursten. Ekstrabidrag til driften begrænser sig til knapt 400 millioner om året, og det er slet ikke nok”, siger Grete Christensen.

 

Se også