Nu går forhandlingerne om OK 18 i gang

Der er kommet så meget skred i lærernes forhandlinger om en arbejdstidsaftale, at overenskomstforhandlingerne for sygeplejersker og det øvrige offentlige arbejdsmarked nu går i gang.

Oprettet: 22.01.2018
Morten Jakobsen, mja@dsr.dk
Foto: Simon Klein Knudsen

Den samlede fagbevægelse på det offentlige område har stået sammen om at kræve, at der skulle være reel fremdrift i forhandlingerne om en arbejdstidsaftale for hele undervisningsområdet, før øvrige forhandlinger om OK 18 kunne starte.

På et statusmøde mandag aften orienterede lærernes formand, Anders Bondo Christensen, de øvrige organisationer på det offentlige område om status på arbejdstids-forhandlingerne, og resultatet er altså, at OK18-forhandlingerne nu går i gang.

"Det er glædeligt, at det fælles pres fra en enig fagbevægelse har vist sig at have effekt, så der nu er skred i forhandlingerne om en arbejdstidsaftale på undervisningsområdet. Det er helt uholdbart, at en stor gruppe på arbejdsmarkedet skal have deres arbejdstid reguleret af en politisk vedtaget lov og ikke en aftale. Det strider mod den danske model med gensidige aftaler på arbejdsmarkedet," siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet.

De kommende dage mødes Forhandlingsfællesskabet, som repræsenterer de ansatte i kommuner og regioner, og CFU, som repræsenterer de statsansatte, med deres modparter på arbejdsgiverside for at lægge en plan for den præcise afvikling af OK18-forhandlingerne og for, hvornår man regner med at være færdige. Det samme gælder for Sundhedskartellets egne forhandlinger.

KL udviser vilje og forhandlingsparathed

"Jeg ser frem til, at vi nu kan komme i gang med de mange udfordringer, vi har på sundhedsområdet – både i forhold til løn, arbejdsmiljø og arbejdstid samt ikke mindst det principielle spørgsmål om en ligelønspulje," siger Grete Christensen.

Arbejdstidsaftalen for hele undervisningsområdet er endnu langt fra i mål. Men på det kommunale område er oplevelsen, at Kommunernes Landsforening udviser vilje og forhandlingsparathed for at finde løsninger.

På statens område har man besluttet at forhandle videre på en sådan måde, at der sideløbende med arbejdstidsforhandlingerne for undervisergrupperne sættes gang i de øvrige statslige forhandlinger, mens organisationerne fastholder presset på Moderniseringsstyrelsen for at indgå i reelle forhandlinger om en arbejdstidsaftale for underviserne på statens område også – et område, som også omfatter sygeplejersker og radiografer ansat på sosu-skolerne.

Læs andre artikler relateret til emnet