Nu kommer de første specialsygeplejersker i borgernær sygepleje

Fredag den 29. november dimittererede de første sygeplejersker med en specialuddannelse i borgernær sygepleje. Specialuddannelsen skal være med til at sikre, at kommunerne kan følge med, når de fremover skal løfte mange flere og langt mere komplekse sundhedsopgaver.

Oprettet: 29.11.2019
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Danmarks første specialsygeplejersker i borgernær sygepleje

Første hold af sygeplejersker med en specialuddannelse i borgernær sygepleje har nu fået eksamensbeviset i hånden. Fredag dimitterede de første specialsygeplejersker fra Københavns Professionshøjskole, og i løbet af de næste to måneder følger resten af landet med. Det er værd at fejre, mener Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. 

”Specialuddannelsen i borgernær sygepleje et meget vigtigt skridt, hvis vi skal sikre kvalitet og sammenhæng for borgerne ude i kommunerne. Derfor glæder jeg mig over, at de første 100 sygeplejersker nu er klar til at komme ud og bruge, hvad de har lært. Jeg er sikker på, at man vil kunne se, at målet må være, at mange af sygeplejerskerne i kommunerne har en specialuddannelse,” siger hun.   

Den etårige specialuddannelse i borgernær sygepleje er den første af sin slags, der er målrettet kommunernes sundhedsvæsen. Det er tanken, at de specialuddannede sygeplejersker skal være krumtappen i fremtidens kommunale sundhedsvæsen.  

En oprustning af kompetencerne

Også i Kommunernes Landsforening ser man frem til, at de første 100 specialuddannede sygeplejersker nu skal ud og bruge deres nye kompetencer til gavn for både borgerne og kollegaer:

”De kommunale sygeplejersker skal i dag løfte nogle andre og mere komplekse opgaver end tidligere. Det skal de blandt andet, fordi borgerne kommer tidligere og tidligere hjem fra sygehusene og har brug for mere kompleks pleje og behandling i det nære. Og fordi flere og flere borger lever med en kronisk sygdom. Sygeplejerskernes kompetencer skal naturligvis matche de nye opgaver og det mere komplekse sygdomsbillede,” siger Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

”Med den nye uddannelse i bagagen vil specialsygeplejersken i borgernær sygepleje få oprustet sine kliniske kompetencer særligt i forhold til komplekse og multisyge borgere. Der vil også være fokus på kvalitetsudvikling, og samtidig vil sygeplejersken kunne varetage og koordinere pleje og behandling på et højere niveau.” Ina Louise Haarbye Borup

Ny viden og nye redskaber

På Københavns Professionshøjskole kunne 21 sygeplejersker fredag fejre dimission. En af dem er Ina Louise Haarbye Borup. Hun tog for fem år siden springet fra hospitalsverdenen til centersygeplejerske på et plejecenter i Ishøj Kommune.

For hende har uddannelsen været en øjenåbner:

”Jeg har fået mere teori på det, jeg går og laver her i kommunen. Det tager tid at finde rundt i en kommune og forstå de forskelle, der er mellem sektorerne. Og så har jeg fået brugbare redskaber til at implementere og formidle ny viden til kolleger og samarbejdspartnere, hvilket også forventes af en sygeplejerske i primær sektor i dag”.

I alt 100 sygeplejersker bliver færdige med specialuddannelsen i borgernær sygepleje inden for de næste to måneder, og igen til juni dimitterer yderligere 120.

Dimissioner i hele landet

Københavns Professionshøjskole, region Hovedstaden, den 29. november

Professionshøjskolen Absalon, Region Sjælland, den 3. december

VIA University College, Region Midtjylland, den 10. december

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Region Syddanmark, den 14. januar

Professionshøjskolen UCN, Region Nordjylland, den 31. januar