Nu kommer den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort bekendtgørelsen for den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje. Uddannelsen er målrettet sygeplejersker i kommuner og almen praksis og vil blive udbudt på professionshøjskolerne fra december.

Oprettet: 10.10.2018
Christina Sommer, cso@dsr.dk
Lizette Kabré

Fra december får sygeplejersker i kommunerne og almen praksis mulighed for at tage den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje. Uddannelsen er klinisk funderet og fokuserer på at styrke og højne sygeplejerskernes kliniske, organisatoriske og kvalitetsudviklende kompetencer. Efter endt uddannelse skal de nye specialsygeplejersker være med til at styrke indsatsen for borgere med kronisk sygdom, udsatte borgere og personer med flere samtidige og komplekse sygdomme.

Dansk Sygeplejeråd har arbejdet for specialuddannelsen i flere år og har bl.a. haft plads i den arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, som har udarbejdet forslag til indhold og rammer for uddannelsen. Det arbejde har også været rådgivende i forhold til uddannelsens bekendtgørelse, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 10. oktober.

Næstformand Dorte Steenberg har svært ved at skjule sin begejstring for, at uddannelsen endelig er en realitet:

“Det er rigtigt dejligt, at vi nu får en specialuddannelse målrettet sygeplejersker i kommunerne. Det er en samfundsmæssig anerkendelse, vi har ventet længe på. Nu er det vigtigt, at vi får uddannelsen godt i gang og samtidig sørger for, at den løbende udvikles,” siger hun.

Stor forhåndsinteresse

Konkret bliver det kommunerne, som i samarbejde med almen praksis og regionerne, står for uddannelsen. De har nedsat et landsdækkende Specialuddannelsesråd i Borgernær Sygepleje med repræsentanter fra relevante aktører. Rådet har udarbejdet en studieordning for uddannelsen, som nu skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, hvorefter uddannelsen kan træde i kraft.

I Sundhedsstyrelsen noterer centerchef Henrik Stig Jørgensen sig med tilfredshed, at der allerede nu er stor forhåndsinteresse for den nye uddannelse, og at KL forventer at starte hold op i alle regioner.

”Jeg er glad for, at vi nu kan uddanne specialsygeplejersker i borgernær sygepleje, som kommer til at sikre, at borgerne får den rette omsorg og behandling både i eget hjem og på plejehjemmene”, siger Henrik Stig Jørgensen. 

Læs bekendtgørelsen "Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje"