”Nu skal ordene omsættes til handling”

Efter en kongres med masser af energi og debat blev Hovedbestyrelsens samlede kongresforslag vedtaget.

Oprettet: 22.06.2017
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

Hovedbestyrelsens forslag favnede en række vedtægtsændringer baseret på input fra processen i SAMMEN OM DSR. Blandt andet vedtog kongressen at tilføje medlemsinvolveringen og skabelsen af fællesskaber blandt medlemmerne til Dansk Sygeplejeråds formelle love. 
Kongressen fik dermed slået de foreløbige streger, der skal føre til en højere grad af medlemsinvolvering i fremtiden – men hverken udviklingsprocessen eller arbejdet er forbi. 
Som afsender på det samlede kongresforslag, fik Hovedbestyrelsen opbakning til det videre arbejde. 

 

 

John Christiansen, kredsformand Kreds Syddanmark. John Christiansen, Kredsformand, Syddanmark 2016
”Der har været en god energi på kongressen. Man kan mærke, at det her er noget vi alle sammen brænder for. Der kan være forskellige holdninger til den mere tekniske struktur på organisationen, men det er tydeligt, at vi alle sammen er enige om det, der har været – og er – intentionen i SAMMEN OM DSR. Vi vil alle sammen gerne involvere medlemmer og tillidsrepræsentanter meget mere i det løbende arbejde.
Så det er først nu, at det rigtige arbejde begynder. Nu har vi alle sammen en opgave i, hvordan vi omsætter ordene til handling og sikrer, at vi også skaber nogle nye måder at arbejde og inddrage medlemmerne mere på”.

 

 

 

Ulla Birk Johansen, 1.–kredsnæstformand Kreds Sjælland.birk_johansen_20151125
”Stemningen har været god, og man kan mærke, at der er en vilje til at gå nye veje. Samtidig har vi kunnet rumme, at der kan være forskellige holdninger. Der er kommet et væld af mange gode nye ideer i processen med SAMMEN OM DSR, som vi har forsøgt at samle i et kongresforslag. Der er måske nogen, der gerne havde set flere og mere omfattende ændringer på denne kongres, men samtidig skal vi finde noget, som vi alle sammen kan samles om. Derfor er det så fedt, at vi har et demokrati, der kan rumme, at vi diskuterer og har forskellige holdninger.  Samtidig synes jeg ikke, at vi er afhængige af strukturen for at skabe engagement og involvering. Den opgave skal vi bare i gang med – og det er vi heldigvis enige om er vigtigt.”

 

 

 

Helle Kjærager Kanstrup, 1.-kredsnæstformand Kreds Nordjylland.helle_k_nordjylland
”Jeg synes, at det har været en god dag. Vi har forskellige holdninger, men vi har respekt for hinanden. Og heldigvis er vi alle sammen interesseret i at arbejde mere med medlemsinvolvering og inddragelse. Så nu skal vi i gang med spørgsmålene om, hvordan vi kan skabe forandringerne i hverdagen. Hvordan kan vi inddrage medlemmerne mere? For mig handler det om, at vi alle sammen skal have det ind under huden. Vi skal tænke medlemmer og involvering ind i alt hvad vi laver. Så for mig handler det her mere om beslutninger i hverdagen end beslutninger på en kongres.”

 

 

 

 

Irene Hesselberg, formand i Lederforeningen irene_hesselbjerg_lf
”Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg, det er rigtig ærgerligt, at man bruger mere tid på al den vrede i stedet for at samles om, at nu er man her. Vi havde med Gretes åbning fået en forklaring på, hvorfor forslaget så ud, som det gjorde, så jeg synes, at vi skal arbejde videre herfra. Vi har en kongres, som har rigtigt meget energi i sig, men er meget fokuseret på forslag og diskussioner om for og imod. Jeg havde håbet på, at vi havde brugt mere af den energi, vi har oplevet på dialogmøderne og sat noget mere handling på. Vi kunne have talt om hvordan vi kunne forpligte os på at bruge hinanden noget mere på tværs af landet, også mellem kongresserne. Nu har vi haft et lille stop, men processen slutter jo ikke her, den fortsætter i hverdagen".

 

 

 

Vibeke Westh, kredsformand Kreds Hovedstaden. vibeke_west
”Efter en lidt tung start, hvor der var en masse, der fik luft for nogle frustrationer, synes jeg, at vi fik gang i en rigtig god debat. Vi har fået det gjort tydeligt, hvad der var intentionerne bag forslaget og arbejdet med SAMMEN OM DSR, og det er tydeligt, at der er stor opbakning til intentionerne om at inddrage og involvere medlemmerne mere. 
Nu har Hovedbestyrelsen en stor opgave i at få skabt nogle reelle forandringer. Vi skal alle sammen påtage os at inddrage hinanden og medlemmerne mere. Der er også en række ting, som vi kan gøre allerede nu – det handler for eksempel om at bruge hinanden i kredsene mere i det fælles arbejde.”

 

 

 

Helle Storm, formand SLS.helle_storm_sls
”Vi havde en god debat. Der var plads til, at folk fik luft, men samtidig gav udtryk for en fed gejst. Alle var enige om, at vi skal arbejde videre med projektet, så det var godt. Nu skal alle hjem og kigge indad i forhold til, hvordan vi kan komme videre i processen og rykke tættere på hinanden. Det er meget positivt, at så mange har diskuteret med hinanden på kryds og tværs af organisationen.”