Ny 3-årig overenskomst for industrien skaber positive forventninger

Efteruddannelse og bedre seniorordninger er to af emnerne i den aftale om nye overenskomster til cirka 230.000 ansatte i industrien. 

Oprettet: 13.02.2017
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Der er udsigt til gode nyheder på overenskomstområdet, efter at aftalen mellem CO-industri og Dansk Industri, DI, er faldet på plads. Aftalen er den største på området og spydspids for fornyelse af overenskomster på det såkaldte minimallønsområde. Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen mener, at aftalen afspejler, at dansk økonomi udvikler sig positivt.

”Industriforliget giver stigninger af de absolutte mindstelønninger og afmonterer myterne om, at lønningerne i Danmark er for høje. Det er i sig selv en god nyhed, men det varsler også godt for sygeplejersker og alle andre på arbejdsmarkedet, som står foran at skulle forhandle nye overenskomster,” siger Grete Christensen.

Forliget giver på nogle områder forbedringer, som er gode på hele arbejdsmarkedet – det gælder satsningen på uddannelse og opkvalificering for brede grupper, og prioriteringen af vilkår for børnefamilier og seniorer.

Overenskomsten i industrien er traditionelt retningsgivende for hele arbejdsmarkedet. Nu forestår der en opgave med at få resultatet overført i forhold til de mange overenskomster på det private arbejdsgiverområde. Dansk Sygeplejeråd er i forhandlinger om fornyelse af 34 overenskomster.

 

Centrale elementer i aftalen mellem CO-industri og DI

  • Forbedrede muligheder for efter- og videreuddannelse. Indsatsen skal hæve tusindvis af ufaglærte til faglært niveau og videreuddanne faglærte og funktionærer samt løfte folk med læse- og skrivevanskeligheder.
  • Seniorer får fra 5 år før folkepensionsalderen ret til at tilkøbe sig seniorfridage gennem fritvalgsordningen og afkøb af pensionsindbetaling, hvilket i alt kan give 32 dage.
  • Børnefamilier: Bliver en forælder kaldt hjem på grund af barns sygdom, har forælderen fortsat ret til barns første sygedag dagen efter. Forældre til børn op til 14 år får mulighed for at købe sig til to børneomsorgsdage via fritvalgsordningen. Forældre til børn, der indlægges i åben indlæggelse i hjemmet, får samme rettigheder som ved barns indlæggelse. Der indføres fuld løn ved forældreorlov.
  • Pension for funktionærer: Funktionærer sikres pension eller betaling svarende til pensionsindbetaling efter det fyldte 65 år.
  • Mindstebetalingen, der i dag udgør 113,65 kr. forhøjes pr. 1. marts med to kroner i hvert af overenskomstårene.
  • Fritvalgslønkontoen (særlig opsparing) forhøjes til 2,7 procent i 2017, til 3,4 procent i 2018 og til 4 procent i 2019.

Overenskomstaftalen bliver senere sendt til afstemning, hvor medlemmerne skal tage stilling til forliget.