Ny aftale for afvikling af fridage for offentligt ansatte

Regeringen og de faglige organisationer for de offentligt ansatte har fredag indgået en aftale, som betyder, at offentligt ansatte, der ikke arbejder lige nu, skal afvikle op til fem ferie- eller fridage i hjemsendelsesperioden frem til 13. april.

Oprettet: 27.03.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

På et pressemøde fredag præsenterede Skatteminister Morten Bødskov aftalen sammen med arbejdsmarkedets parter på det offentlige område, som er blevet forhandlet på plads efter at regeringen forlængede hjemsendelsesperioden til 13. april:

”Er du hjemsendt, fordi du ikke kan passe dit arbejde, så skal du bidrage. Kan du i en periode ikke varetage dit arbejde, fordi arbejdet tynder ud, så skal du også bidrage. Men de af jer, som i hele perioden er i fuld sving, I skal ikke bidrage, fordi I ikke har mulighed for at afvikle frihed", sagde skatteministeren.
 

Afvikling af ferie optjent i indeværende ferieår

Aftalen omfatter medarbejdere, der ikke deltager i varetagelse af opgaver i perioden 28. marts til 13. april 2020, og de, der har arbejdet hjemme, men hvis opgaver er tyndet ud. De skal afvikle frihed i denne periode i op til fem dage i alt. På den lokale arbejdsplads aftaler man, om og hvornår det giver mening at afvikle friheden og sker i dialog med ledelsen og den enkelte medarbejder.

Aftalen omfatter kun frihed optjent i indeværende ferieår, og både feriedage, særlige feriedage og afspadsering kan afvikles. Omsorgsdage og seniorfridage kan også anvendes til afvikling af op til fem fridage, hvis medarbejderen ønsker det.
 

Sundhedsansatte kan afvikle ferie senere

Aftalens betydning indenfor sundhedsområdet er begrænset. Her er langt de fleste medarbejdere i fuld gang med et meget travlt og meget anderledes arbejde i særligt kritiske funktioner på hospitalerne og i social- og sundhedssektoren. De står derfor i den omvendte situation, forklarede DSR’s formand, Grete Christensen:

”Det arbejde kræver rigtig meget i øjeblikket under nogle helt særlige vilkår. Og derfor har vi en situation, hvor mange af dem, der lige præcis ikke skal holde ekstra fri nu, men arbejde mere, kan have svært ved at holde den ferie, som de ellers ville have taget i denne periode. Derfor er jeg glad for og meget tilfreds med, at vi også er enige om at finde løsninger for de medarbejdere, der afskæres fra at holde deres ferie.”

Baggrunden for aftalen er et ønske i regeringen om, at offentligt ansatte ligesom de privatansatte må bidrage med feriedage. Desuden ønsker regeringen, at Danmark er klar til at tage fat, når samfundet vender tilbage til normale tilstande:

”Målet med aftalen er at undgå, at der er alt for stor frihed, som skal afvikles umiddelbart efter krisen, når alle aktiviteter hurtigst muligt skal op i gear igen, siger skatteminister Morten Bødskov.

Læs mere om aftalen for offentligt ansatte. Under ”Ferie og Afspadsering” finder du afsnittet: ”Særligt for dig, der er hjemsendt”.