Ny arbejdsskadereform rammer sygeplejersker på deltid hårdt

Sygeplejersker og andre på deltid risikerer at komme i klemme og miste tusindvis af kroner, hvis de får en arbejdsskade og må gå ned i tid. Dansk Sygeplejeråd kritiserer ny arbejdsskadereform for at ramme traditionelle kvindefag hårdt.

Oprettet: 26.09.2022
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Næstforkvinde i DSR, Anni Pilgaard, kritiserer, at især de deltidsansatte kvindegrupper vil miste mange penge i erstatning.

Regeringen har forhandlet en ny arbejdsskadereform på plads, som skal forkorte sagsbehandling, give højere erstatninger og gøre det lettere at opnå erstatning, hvis man udsættes for vold på arbejdspladsen. Men reformen har også en uheldig konsekvens. Deltidsansatte risikerer at blive ramt hårdt i forhold til den samlede erstatning, hvis arbejdsskaden medfører, at de må gå ned i tid. F.eks. vil en sygeplejerske, som må gå ned i tid fra 30 til 15 timer pga. en arbejdsskade, miste over en million kroner i erstatning frem til folkepensionsalderen.

Kritik af ny beregning af årsløn og tab af erhvervsevne

Årsagen til, at deltidsansatte bliver ramt, er en ny metode for beregning af årsløn og tab af erhvervsevne, som regeringen vil tage i brug. Dansk Sygeplejeråd har sammen med andre forbund forsøgt at få fjernet den nye beregningsmetode.

”Vi er og har gennem hele forhandlingsforløbet været meget kritiske over for indførelsen af den nye beregningsmetode. En af de bærende begrundelser for at indføre den nye metode for beregning af årsløn og tab af erhvervsevne er, at det vil nedsætte sagsbehandlingstiden. Det har vi ikke fået dokumenteret. Aftalen uddyber det heller ikke. Tværtimod anser vi det for ret sandsynligt, at den nye metode desværre vil have ingen eller negativ effekt på sagsbehandlingstiderne,” siger næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard.

Deltidsansatte vil miste erstatningskroner

Anni Pilgaard er kritisk overfor, at især de deltidsansatte kvindegrupper vil miste mange erstatningskroner.

”Det er meget kritisabelt, at man med aftalen stiller især de kvindedominerede fag dårligere ved at straffe dem, der har arbejdet på deltid, f.eks. fordi de midlertidigt passer små børn. Det er mange penge, de går glip af, siger Anni Pilgaard.

Dansk Sygeplejeråd vil sammen med andre forbund forsøge at begrænse de meget negative konsekvenser af den nye beregningsmetode.

Få hjælp af DSR ved arbejdsskader