Ny bekendtgørelse giver klare regler om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø og skaber klarhed om reglerne. Dermed er et stort ønske fra fagbevægelsen blevet opfyldt.

Oprettet: 01.10.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

 

Fagbevægelsen har i mange år kæmpet for, at det psykiske arbejdsmiljø skulle ligestilles med det fysiske arbejdsmiljø. Det er nu lykkedes med en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Formålet med bekendtgørelsen er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at arbejde systematisk med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Til sammenligning er der langt over hundrede bekendtgørelser, der konkretiserer det fysiske arbejdsmiljø.

Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, kalder bekendtgørelsen en stor sejr:

”Vi har kæmpet i årevis for at få det psykiske arbejdsmiljø sidestillet med det fysiske. Sygeplejerskerne er nogle af dem, der rammes hårdt af det psykiske arbejdsmiljø, og der er slet ikke blevet gjort nok for at forebygge. Nu er reglerne blevet mere klare, og det er blevet tydeliggjort, at arbejdsgiverne har pligt til at forebygge inden for alle områder af det psykisk arbejdsmiljø,” siger hun.

For selv om det ikke er nyt, at arbejdsgiverne har pligt til at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø, så har området hidtil kun været beskrevet meget overordnet. Der har ikke været en samlet konkret beskrivelse af de risikofaktorer, hvor det er særlig vigtigt at forebygge. For eksempel har det ikke tidligere fremgået direkte af reglerne, at arbejdsgiver skal forebygge, at medarbejderne bliver syge på grund af en for stor arbejdsmængde eller et for højt tidspres.

Arbejdstilsynet vil derudover supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger om:

  • Stor arbejdsmængde og tidspres
  • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Læs den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø