Ny forskning: Flere sygeplejersker giver større patientsikkerhed

Flere sygeplejersker på medicinske afdelinger giver kortere indlæggelser og lavere risiko for, at patienter dør inden for 30 dage fra indlæggelsesdagen. Det viser et nyt dansk forskningsprojekt foretaget på medicinske afdelinger i Region Sjælland. Bedre bemanding gør det også nemmere at fastholde sygeplejersker.

Oprettet: 18.09.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Det giver større patientsikkerhed på medicinske afdelinger, hvis der ansættes flere sygeplejersker. Sådan lyder en af de centrale konklusioner i et nyt forskningsprojekt fra Sjællands Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Som en del af projektet har forskerne sammenlignet medicinske afdelinger i Region Sjælland for at undersøge, om der er sammenhæng mellem antallet af sygeplejersker og patientsikkerheden.

”Helt kort viser vores analyse, at hvis man har flere sygeplejersker i de medicinske afdelinger, så reduceres indlæggelsestiden og dødeligheden. Vi har kontrolleret for patientkarakteristika og antallet af øvrige personale, og det er ret unikt i forhold til litteraturen,” siger Kim Rose, professor på Danish Centre for Health Economics, Syddansk Universitet.

Det er Dansk Sygeplejeråd, Kreds Sjælland og Region Sjælland, der sammen har finansieret projektet, som består af fem delundersøgelser. I undersøgelsen af patientsikkerheden indgår alle indlæggelser på de medicinske afdelinger i perioden 2012 til 2017, i alt 135.728 indlæggelser. Særligt i forhold til indlæggelsestiden viser resultaterne tydelig sammenhæng med sygeplejerskebemandingen, mens det for dødeligheden kun havde negativ indflydelse, hvis der var tale om en permanent lavere bemanding, og ikke hvis det var midlertidigt.

Det er vigtig viden, mener Helle Dirksen, kredsformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland:

”Rapporten viser, hvilken signifikant betydning sygeplejersker har for patienternes sikkerhed. Ikke at det kommer som den store overraskelse for os, for det er også det, internationale undersøgelser har vist, men det er godt at få det bekræftet i et lokalt perspektiv. Derfor er det selvfølgelig også problematisk, at vi i den grad mangler sygeplejersker i Region Sjælland,” siger Helle Dirksen.

Dårlig bemanding er skidt for fastholdelsen

Sygeplejerskemangel er et generelt problem i hele landet, og det var store udfordringer med at fastholde og rekruttere sygeplejersker i netop Region Sjælland, der var baggrunden for, at forskningsprojektet blev sat i gang. Som en del af projektet skulle forskerne afdække, hvad der kendetegner de afdelinger, som er bedst til at fastholde sygeplejersker på tværs af fire specialer i regionen.    

Svaret er blandt andet høj bemanding samt høj alder og høj anciennitet blandt sygeplejerskerne. Derudover er afdelinger med lav sygeplejerskeomsætning også karakteriseret ved godt arbejdsmiljø, lavere andel af sygefravær og overarbejde, samt få genindlæggelser, kort indlæggelsestid, lav dødelighed og lavt forbrug af sundhedsydelser.

”En god bemanding og en god balance mellem nyere og erfarne sygeplejersker er i sig selv med til at fastholde sygeplejersker. Det er en vigtig viden, og det viser, at det kan betale sig at investere i medarbejdere og godt arbejdsmiljø,” siger Helle Dirksen, kredsformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.

Et andet vigtigt fokuspunkt er afdelingsledelsen, som sygeplejerskerne selv peger på som en vigtig faktor for at blive i stillingen i rapporten.

”Vi ved, at det er med til at fastholde sygeplejersker, at man har en god og nærværende leder. Det kræver, at der er tid til at lede, og i dag skal den enkelte leder altså være leder for rigtig mange medarbejdere,” siger hun.

Se hele rapporten

Om forskningsprojektet ’Defining Nursing Capacity’ (NUCAP) og de fem delundersøgelser

Studie 1 er en litteraturgennemgang af den internationale litteratur om sammenhængen mellem sygeplejerskeomsætning og organisatoriske karakteristika. Lav sygeplejerskeomsætning er blandt andet forbundet med højere bemanding, alder, anciennitet og uddannelsesniveau blandt sygeplejerskerne. Derudover også med andelen af fastansatte, godt arbejdsmiljø og højere patientsikkerhed.  

Studie 2 er en undersøgelse af de organisatoriske karakteristika på fire udvalgte specialer (akut, kirurgi, medicin og psykiatri) i Region Sjælland. Studiet viser, at der blandt andet var en signifikant forskel mellem afdelinger med en lav sygeplejerskeomsætning og øvrige afdelinger af samme type på parametrene høj bemanding, høj alder og høj anciennitet blandt sygeplejerskerne.

Studie 3 er en undersøgelse af, om der er årsagssammenhæng mellem patientsikkerheds- og sundhedsøkonomiske mål og antallet af sygeplejersker. Resultaterne viste, at patienter på afdelinger med en gennemsnitlig høj bemanding havde en kortere indlæggelsestid, og havde lavere risiko for at dø inden for 30 dage fra indlæggelsesdagen.

Studie 4 er en undersøgelse af sygeplejerskers erfaringer med at arbejde på hospitalsafdelinger med lav sygeplejeomsætning. En stærk kultur og et tæt socialt bånd mellem sygeplejerskerne og deres afdelingssygeplejersker kan være vigtige faktorer for at blive i stillingen.

Studie 5 var en undersøgelse af sygeplejefaglige lederes perspektiver i relation til kultur og arbejdsmiljø i hospitalsafdelinger med lav sygeplejeomsætning. Sygeplejefaglige ledere med tydelig kulturel opmærksomhed og visioner for sygeplejen kan være positivt sammenhængende med en lavere sygeplejeomsætning.

Læse mere