Ny overenskomst på plads for konsultationssygeplejersker

Dansk Sygeplejeråd og Praktiserende lægers Arbejdsgiverforening er blevet enige om en ny overenskomst for konsultationssygeplejersker med fokus på lønstigning og arbejdsmiljø.

Oprettet: 16.01.2019
Thea Bidstrup Bjørnholt, tbb@dsr.dk

Parterne mødtes tirsdag den 15. januar 2019 til forhandling og efter 12 timers forhandling lykkedes det parterne at opnå enighed om en ny overenskomst. Trods meget modsatrettede krav er der alligevel opnået enighed om de elementerne, der skal danne grundlag for fornyelsen. Klokken 23.45 lykkedes det derfor at indgå forlig med en lønramme på 7,31 % som regulerer lønnen over 3 år. 

Det er Sygeplejerskernes formand Grete Christensens vurdering, at resultatet er vigtigt på nuværende tidspunkt, hvor den nye sundhedsreform er på trapperne med bl.a. nye opgaver til sygeplejersker, der er ansat i almen praksis.

Godt resultat peger fremad

”Det er med stor tilfredshed vi nåede en betragtelig lønudvikling i perioden og samtidig styrker fokus på såvel arbejdsmiljø og uddannelsesplaner.  Det er et resultat, som peger fremad,” udtaler Grete Christensen. Hun vurderer, at det særligt er følgende elementer, der var med til at sikre et gennembrud og dermed fornyelsen af overenskomsten:

  • at der for den enkelte medarbejder udarbejdes en årlig kompetenceudviklingsplan, som ajourføres årlig f. eks ved medarbejderudviklingssamtalen  
  • at der for at styrke og fastholde et godt arbejdsmiljø, løbende skal tages stilling til om der er sammenhæng mellem arbejdsmængden og ressourcer
  • at der inden den 1. maj 2019 skal findes en aftale der implementerer den nye ferielov og tager hånd om feriefridagene.

Det er aftalt, at lønnen reguleres med tilbagevirkende kraft, og at alle de aftale forbedringerne får virkning fra den 1. december 2018.  Aftalen om fornyelsen af overenskomstener godkendt af DSRs hovedbestyrelse, men skal også godkendes af PLA senest den 5. feb. 2019. Vi afventer denne godkendelse. 

Læs mere om resultaterne af forhandlingen