Ny på kongres: Hvordan er det at være med for første gang?

Halvdelen af de 156 kongresdelegerede er med på kongres for første gang. Her sætter to af de nye, Jeanette Bertelsen fra Kreds Nordjylland og Mike Grandt fra Kreds Syddanmark, ord på, hvordan de oplever kongressen.

Oprettet: 17.05.2022
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Mike Grandt og Jeanette Bertelsen er begge nye medlemmer af kredsbestyrelser og på kongres for første gang.
Foto: Søren Svendsen

Hvordan er det at være på kongres for første gang?

Jeanette Bertelsen, Intensiv Afdeling, Thisted Sygehus. TR og kredsbestyrelsesmedlem af Kreds Nordjylland:

”Jeg er positivt overrasket over at opdage, hvor meget der bliver gjort i organisationen, hvor meget der bliver reflekteret, og hvor meget organisationen gør for at påvirke omverdenen. Jeg har nok haft en oplevelse af, at DSR er for lidt synlig, og at der er nogle interne mure, der gør det svært at få indflydelse – et hierarkisk system. Men allerede på første dag har jeg været på talerstolen flere gange i debatten om løn. Jeg har talt for, at vi laver en udregning af, hvor meget det koster det offentlige, at sygeplejersker siger deres job op efter kort tid, fordi arbejdsmiljøet er for hårdt med mange ekstra vagter. Jeg har en fortid som hotel- og restaurationschef, hvor sygemeldinger straks blev taget alvorligt, fordi det er dyrt. Derfor forstår jeg ikke, hvorfor de offentlige arbejdsgivere accepterer, at sygeplejerskers arbejdsforhold gør dem syge i stedet for at løse de problemer, der er.”

Mike Grandt, Lokalpsykiatrien i Varde, Region Syddanmark. Kredsbestyrelsesmedlem i Kreds Syddanmark:

”Jeg synes, det er fedt at opleve kongressen, hvor 50 pct. af os er nyvalgte fra november. Her lægger vi rammerne for DSR´s arbejde i de næste 4 år, og de beslutninger der bliver truffet, er det, jeg skal tage med hjem og arbejde med i kredsbestyrelsen. Jeg synes, at jeg som nyt medlem får lov til at præge arbejdet og kan bidrage med, hvordan jeg ser tingene. Jeg har ikke planlagt at sige noget på talerstolen, men om jeg gør det, afhænger nok af, om jeg bliver provokeret undervejs. Jeg er ikke nervøs over det, for jeg har en fortid i hovedbestyrelsen i Dansk Musikforbund, så jeg har prøvet det før - men i en meget mindre fagforening."