Ny plan fra regionerne skal bekæmpe ventelister og personalemangel

Med 12 indsatser vil regionerne sikre flere medarbejdere på hospitalerne og kortere ventetider for patienterne. Det drejer sig blandt andet om differentieret løn og bedre vagtplanlægning.

Oprettet: 14.09.2022
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Manglen på medarbejdere, og ikke mindst sygeplejersker, presser sundhedsvæsenet. Det giver lange ventelister og dårlig udnyttelse af kapaciteten på tværs af det offentlige og private sundhedsvæsen.

Derfor lancerer Danske Regioner nu en plan med 12 indsatser.

Med den anerkender regionerne, at lønnen er vigtig og lægger op til, at lokalløn bruges mere aktivt og målrettet til at rekruttere og fastholde medarbejdere i de funktioner, der er særligt udfordrede.

Det bør også være et fokusområde i kommende overenskomstforhandlinger, mener Danske Regioner. Det vil kræve, at organisationerne anerkender behovet for en mere differentieret lønudvikling, som prioriterer områder med rekrutteringsproblemer og medarbejdere med særligt belastende arbejdsfunktioner.

DSR-formand Grete Christensen er enig i, at lønnen bør være højere for blandt andre sygeplejersker: 

”Vil man hive nogle af sygeplejerskerne tilbage på sygehusene, kommer det til at kræve højere løn og bedre arbejdsvilkår. Lige nu handler det om at redde et sundhedsvæsen på randen af et kollaps, og der kan differentieret løn godt være en løsning. Det er sådan set bare at komme i gang. Og så skal vi på sigt have nogle væsentlig højere generelle lønninger til sygeplejersker. Det er dog ikke noget andre faggrupper skal finansiere,” siger hun og peger på, at det er et grundlæggende problem, at lønnen for de kvindedominerede fag er for lav, og det løses ikke gennem overenskomstsystemet, men politisk.

Læger står stille, fordi der mangler sygeplejersker

Øverst på Danske Regioners initiativliste, står bedre koordinering af kapaciteten mellem offentlige og private hospitaler. I et forsøg på at nedbringe ventelisterne, sender regionerne lige nu rigtig mange

patienter til behandling til privathospitalerne. Det har betydet, at der nu står dyre læger på de offentlige operationsgange, som ikke har nok at lave, fordi der mangler sygeplejersker.

Samtidig risikerer udviklingen at ramme nogle af de svageste patienter, fordi de kommer til at vente længere end mindre syge patienter, fordi deres komplekse operationer kun kan foretages på de offentlige sygehuse.

Derfor skal den samlede kapacitet udnyttes bedre, lyder det fra Danske Regioners formand:

”Vi arbejder målrettet med en bred vifte af løsninger, som vi enten selv kan gennemføre, eller som vi kan bringe ind i dialogen med staten, kommunerne og organisationerne. Der er for eksempel brug for, at vi sammen finder ud af, hvordan vi kan udnytte den samlede offentlige og private kapacitet bedre. Det dur ikke, at vi har læger i det offentlige, som ikke kan operere hårdt trængende patienter, fordi sygeplejerskerne har travlt i det private,” siger Anders Kühnau i en pressemeddelelse.

Bedre arbejdsmiljø med bedre vagtplanlægning

Et andet initiativ handler om at skabe bedre arbejdsmiljø, især på afdelinger med døgnbemanding og mange vagter. Her ønsker regionerne at fordele vagtbelastningen på flere personer, så den enkelte medarbejder får længere mellem aften- og nattevagterne.

”Det er rigtig godt, at Danske Regioner har fokus på at forbedre arbejdsmiljøet, og vi har flere forslag til, hvordan man kan gøre det, blandt andet ved at se på vagtplanlægningen. Det er helt afgørende, at man arbejder med frivillighed og forudsigelighed, når vagterne skal fordeles,” siger Grete Christensen.  

Flere skal uddannes til funktioner med mangel

Endelig foreslår Danske Regioner, at vi skal ’turde nytænke uddannelsen af de personalegrupper, som vi mangler i sundhedsvæsenet.’ Konkret ønsker regionerne at en hurtigere og smidigere efteruddannelse til de funktioner, som det er sværest at bemande.

For Dansk Sygeplejeråd er det afgørende, at der ikke gås på kompromis med kvaliteten af efter- og specialuddannelserne, men man deler ambitionen om, at der skal efteruddannes flere: 

”Vi har længe gjort opmærksom på, at der mangler et nationalt overblik over, hvor mange der uddannes, og hvor stort behovet for sygeplejersker med en specialuddannelse er nu og bliver i fremtiden. Derfor anbefaler vi, at der fra Sundhedsstyrelsen laves en national plan for sygeplejerskers specialuddannelse.”

Læs hele planen fra Danske Regioner

Læs DSR’s 12 anbefalinger til at løse manglen på sygeplejersker