Ny teknologi kan både give værdi og frigive tid – men er ingen mirakelkur

DEBAT: Det skal være deres faglige ekspertise, der styrer anvendelsen af teknologi, og ikke den anden vej rundt. Det er før set, at nye digitale løsninger ender med at have den modsatte effekt, skriver Dorthe Boe Danbjørg i CareTech.

Oprettet: 16.09.2022

Debatindlæg af Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd

De kommende år, vil der komme flere ældre, og flere vil få brug for hjælp fra sundhedsvæsenet. Samtidig er der stor mangel på sygeplejersker i sundhedsvæsenet. Man skal altså ikke kigge længe i krystalkuglen for at se, at de nuværende udfordringerne i sundhedsvæsenet kun er på vej til at blive endnu større.

Det har fået både arbejdsgivere og politikere til at vende blikket forventningsfuldt mod digitalisering og teknologi. Det er da også helt oplagt, for der er brug for at finde nye løsninger til fremtidens sundhedsvæsen. Vi må bare ikke tro, at det er løsningen på alt – for teknologi alene kan ikke løse den store mangel på medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Optimalt skal teknologierne bidrage til at erstatte nogle arbejdsopgaver, så sygeplejerskerne kan bruge deres tid til opgaver, som kræver tilstedeværelse. Erfaringen viser dog, at det ikke altid er det, der sker, og vi har endnu til gode at se de helt overbevisende resultater. Der er ikke forskning, der viser, at der har været markante målbare gevinster ved flere af teknologisatsningerne. Men alligevel bliver der ofte sat lighedstegn mellem teknologi og løsningen på manglen af medarbejdere.  

Når det er sagt er der over de seneste år kommet flere gode teknologier ud i klinikken, for eksempel skærmkonsultationer, sensorer og træningsapps. De erfaringer skal vi bygge videre på, men vi kan ikke uden videre antage, at teknologier kan løse vores udfordringer.

Teknologiske løsninger skal give værdi

Et godt eksempel på de nye muligheder, som teknologien skaber, er muligheden for at mere pleje og behandling kan foregå i eget hjem. Nogle steder bliver der afprøvet forløb, hvor hele indlæggelsen foregår hjemme.

Vi ved endnu ikke nok om, hvordan det opleves for borgere og deres pårørende, når hospitalet på den måde flytter hjem. For nogle borgere kan det være en gevinst at være i eget hjem, mens det for andre kan være utrygt eller opleves forkert, at dropstativer og andet medicinsk udstyr flytter ind.

Derfor skal udgangspunktet for at tage ny teknologi i brug heller ikke være, fordi vi kan, men fordi, det giver værdi. Det kræver, vi forholder os til teknologierne i de konkrete situationer, de anvendes i, for borgere er ikke ens. Det kan være forskelligt, hvad den enkelte oplever, og vi kan ikke forvente, at alle tager lige godt imod det.

Kræver grundig introduktion og implementering

Skal nye teknologier blive en succes, er det væsentligt, at medarbejderne har de rette kompetencer til at håndtere dem og er fortrolige med dem. Det kræver mere end blot en introduktion og tekniske færdigheder. Medarbejderne skal have mulighed for at udvikle fortrolighed med og forståelse for teknologi.

Det skal nemlig være deres faglige ekspertise, der styrer anvendelsen af teknologi, og ikke den anden vej rundt. Det er før set, at nye digitale løsninger ender med at have den modsatte effekt – at det bliver et benspænd, som gør arbejdet mere tidskrævende, og kvaliteten dårligere.

Det undgår vi bedst ved at inddrage de berørte fagligheder, når der udvikles nye teknologiske løsninger. Det nytter ikke noget, at det er politiske målsætninger og ideer, som ikke giver værdi i det faglige arbejde, som er udgangspunktet.

Udgangspunktet må altid være, at teknologi og digitalisering skal understøtte fagligheden og kvaliteten.