Nye anbefalinger sætter rammerne for akutområdet

En række nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen sætter retningen for den akutte indsats i hele sundhedsvæsenet over de næste 10 år. Dansk Sygeplejeråd glæder sig særligt over det fokus, der er på at styrke kompetencerne, blandt andet gennem en ny specialuddannelse i akut sygepleje.

Oprettet: 09.10.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

33 nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal være med til at sætte rammerne for udviklingen af den akutte indsats i de næste 10 år. Det er den indsats, der skal sikre, at borgerne får den rette hjælp, når de bliver ramt af akut sygdom. De nye anbefalinger omfatter således både visitation, den præhospitale indsats, den kommunale sygepleje, akutmodtagelser og akutsygehuse.

Blandt andet kan de regionale akutmodtagelser se frem til at blive styrket med en ny specialuddannelse i akutsygepleje, og arbejdet med at udvikle uddannelsen er allerede sat i gang i Sundhedsstyrelsen. Ifølge Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, er det den største og mest glædelige nyhed set med sygeplejerskeøjne.

”Det er et virkelig vigtigt løft af den akutte indsats, at vi nu får en specialuddannelse i akut sygepleje. Det er et område, hvor sygeplejersker ofte står med meget komplekse opgaver og ofte også kritisk syge patienter, hvor plejebehovene kan være uforudsigelige. Det stiller høje krav til den faglige viden og kompetencerne, som skal gå på tværs af mange specialer. Sygeplejerskerne skal altså både være tværgående generalister og specialister i akutte tilstande og forløb,” siger Dorthe Boe Danbjørg.  

Den akutte indsats foregår også i kommunerne

Derudover er der i anbefalingerne også et stort fokus på kommunerne og på at få ensrettet både tilbuddene og begreberne. Fremover skal de akutte sundhedstilbud uden for sygehusene organiseres i henholdsvis akutklinikker og skadeklinikker modsat i dag, hvor der findes en lang række forskellige tilbud.  Skadeklinikkerne vil primært være bemandet af sygeplejersker.

Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport ligger der et stort potentiale i den kommunale sygepleje i forhold til at styrke den akutte indsats, og der er allerede sket meget i de senere år. Det gælder ikke mindst etableringen af kommunale akutfunktioner. Den udvikling er der fortsat behov for at understøtte. Både i forhold til at sikre høj og ensartet kvalitet i de kommunale tilbud, sikre adgang til lægefaglig rådgivning samt ruste den kommunale sygepleje yderligere i at varetage kompleks sygepleje. Her fremhæves den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje som en vigtig del af udviklingen.

”Vi kommer ikke uden om, at kompetenceudvikling er vigtigt, hvis vi skal højne og ensarte kvaliteten af den akutte indsats i kommunerne. Derfor er det også vigtigt, at der bliver prioriteret ressourcer, så blandt andet flere sygeplejersker kan få en specialuddannelse, og så alle kommuner kommer med,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Se de 33 anbefalinger

Læs rapporten: Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats