Nye anbefalinger skal forenkle regler for journalføring

Hvordan skal reglerne for journalføring skrues sammen, så man sikrer god og sikker behandling uden at overdokumentere? Det har en arbejdsgruppe, med blandt andet repræsentanter fra DSR, nu givet sundhedsministeren 21 konkrete forslag til.

Oprettet: 19.09.2019
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Patientjournalen er et vigtigt arbejdsredskab og afgørende for den gode behandling. Men den kan også være en kilde til usikkerhed i forhold til, hvad der rent faktisk skal journalføres og frustrationer over at skulle dokumentere ud over det fornuftige.  

Derfor blev der i 2018 nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at komme med forslag til, hvordan man kan modernisere og afbureaukratisere reglerne om journalføring. Det er nu mundet ud i en rapport og 21 forslag fra arbejdsgruppen.  

Konkrete forslag skal forenkle regler

Et af forslagene er, at det bliver præciseret, at journalen primært er et arbejdsredskab for de medarbejdere, som er involveret i behandlingen. Det anbefales også, at det præciseres, at det er ledelsens ansvar at fastlægge rammerne for den nødvendige journalføring, herunder sikrer et funktionelt journalføringssystem.

Derudover foreslås det, at autoriserede sundhedsmedarbejdere ikke skal have pligt til at kontrollere andre autoriserede sundhedspersoners journalføring, når opgaven flytter hænder. Det er altså den, der journalfører, der har ansvaret, også når det sker på vegne af en anden. 

Endelig er det værd at nævne, at det foreslås, at kravene til identifikation lettes. Det bør fremover være tilstrækkeligt at registrere ansatte i sundhedsvæsenet med initialer, så længe behandlingsstedet altid kan identificere personerne bag initialerne.

Alt i alt mange gode forslag, mener Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

”Det er vigtigt at få moderniseret reglerne for journalføring, så vi sikrer den nødvendige kvalitet og dermed patientsikkerheden uden samtidig at skabe en masse unødvendigt bureaukrati. Det bliver der præsenteret mange gode forslag til i rapporten, og dem gælder det nu om at få gjort til virkelighed.”

”Det næste bliver at sikre, at de rette vilkår er til stede ude på arbejdspladserne. Lige nu er der nemlig stor uoverensstemmelse mellem de krav, der er til journalføring, og hvad der rent faktisk er tid til for rigtig mange ansatte,” siger hun

Unødvendige dokumentationskrav opstår også lokalt

Sundhedsminister Magnus Heunicke vil nu gå videre med anbefalingerne og bede Styrelsen for Patientsikkerhed om at stå for den konkrete udmøntning i samarbejde med relevante parter.

”Første vigtige skridt er taget nu, hvor jeg står med arbejdsgruppens forslag og anbefalinger. Herfra vil jeg sætte gang i den proces, der skal sørge for at få dem omsat til virkelighed, men der skal samtidig også ske noget ude lokalt på afdelingerne og i klinikker, for arbejdet viser, at mange unødvendige dokumentationskrav opstilles ude på de enkelte arbejdspladser,” siger han i en pressemeddelelse.

 

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter udpeget af Lægeforeningen, Yngre Læger, PLO, FAS, Dansk Sygeplejeråd, Tandlægeforeningen, Danske Regioner, KL, Danske Patienter, Ældre Sagen, FOA, Styrelsen for Patientsikkerhed samt Sundheds- og Ældreministeriet.

Se rapporten og de 21 konkrete forslag