Nye medlemmer af Sygeplejeetisk Råd

Dansk Sygeplejeråds kongres har valgt tre nye medlemmer af Sygeplejeetisk Råd. Sammen med de syv øvrige medlemmer skal de fremover være med til at fremme de etiske standarder i sygeplejen.

Oprettet: 26.06.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Sygeplejeetisk Råd har fået tre nye medlemmer, og tre er genvalgt. Det er sket via et elektroniske valg blandt kongressens delegerede, da forårets temakongres blev aflyst på grund af corona.

Sygeplejeetisk Råd skal i alt bestå af 10 medlemmer. Tre medlemmer er i 2020 trådt ud af rådet, tre var på valg, fordi deres valgperiode udløb, og fire var ikke på valg.
 

Nyvalgte og genvalgte medlemmer af Sygeplejeetisk Råd

Genvalgte:

 • Lisbeth Arbøl, palliationssygeplejerske, indstillet af Kreds Hovedstaden
 • Lisbeth Aaskov Falch, undervisende sygeplejerske, indstillet af Kreds Sjælland
 • Anne Bendix Andersen, undervisende sygeplejerske/forskningsansvarlig, indstillet af Kreds Midtjylland

Nyvalgte:

 • Lene Rosenly, udviklingssygeplejerske på psykiatrisk afdeling, indstillet af Kreds Syddanmark
 • Dorte Sørensen Tungelund, undervisende sygeplejerske på hospice, indstillet af Kreds Syddanmark
 • Lise-Lotte Marker Christensen, afdelingssygeplejerske, Hjertemedicinsk afdeling, indstillet af SER


 

Blandt de genvalgte er formand Anne Bendix Andersen, som har været medlem af Sygeplejeetisk Råd i fire år, heraf to år som formand.

Medlemmerne blev denne gang valgt for en periode på to år i stedet for fire, så valget fremover følger de ordinære kongresser i DSR.

Sygeplejeetisk Råds opgaver
 • At overvåge og fremme sygeplejerskers faglige etiske standard
 • At afgive vejledende udtalelser om fagetiske spørgsmål stillet af DSR-medlemmer eller af DSR
 • At tage fagetiske spørgsmål op til behandling og vurdering
 • At vurdere og komme med ændringsforslag til De Sygeplejeetiske Retningslinjer
 • At udbrede kendskabet til De Sygeplejeetiske Retningslinjer.

Læs mere om sygeplejeetisk Råd