Nye retningslinjer for hvornår du skal bruge værnemidler

I dag 25. marts har Sundhedsstyrelsen udsendt nye retningslinjer til personalet i sundheds- og ældresektoren i kommunerne. De skal give klarhed over, hvornår man skal bruge værnemidler.

Oprettet: 25.03.2020
Kristine Jul Andersen

I dag 25. marts har Sundhedsstyrelsen udsendt nye retningslinjer til personalet i sundheds- og ældresektoren i kommunerne. De skal give klarhed over, hvornår man skal bruge værnemidler.

Som plejepersonale skal man som udgangspunkt bruge værnemidler, hvis man skal tæt på en borger, der har symptomer på covid-19. Men også hvis man skal tæt på en borger, som der er mistanke om, har covid-19. Så skal man bære handsker, maske, øjenbeskyttelse og overtrækskittel eller plastforklæde for at beskytte mod at smitte sig selv og andre borgere.

Det er et par af budskaberne i de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen til plejepersonalet i kommunerne – herunder sygeplejersker på f.eks. plejecentre, i hjemmeplejen og på botilbud. Men kan også bruges i fængsler og på asylcentre. Retningslinjerne er offentliggjort onsdag 25. marts.

Retningslinjerne kommer som en reaktion på en usikkerhed blandt plejepersonalet.

”Vi er blevet mødt med en række spørgsmål fra medarbejdere på plejeområdet, som er i tvivl om, hvordan de beskytter sig selv og borgerne bedst, og hvordan og hvornår de skal bruge værnemidler. Det kan eksempelvis være i forbindelse med besøg hos borgere, hvor medarbejderen hjælper med personlig hygiejne, skifter plastre, børster tænder eller på anden måde er i direkte kontakt med borgeren,” udtaler enhedschef i Sundhedsstyrelsen Mads Biering la Cour.

Det giver retningslinjerne svar på. Her står det bl.a. også klart, hvad man skal gøre i en akut situation:

”Hvis en borger har akut brug for hjælp, må du handle straks og vente med at tage værnemidler på. Vask efterfølgende grundigt hænder eller brug håndsprit for at nedsætte risiko for smitte.”

Læs retningslinjerne her - (Link opdateret d. 14/04)

Læs også: 

Sygeplejerskerne mangler værnemidler