Nye retningslinjer: Maske kan bruges ved tæt kontakt

Medarbejdere, patienter og borgere kan fremover bruge maske på i behandlings- og plejesituationer, hvor det ikke er muligt at holde afstand. Det gælder også i situationer, hvor der ikke er konstateret smitte eller er mistanke om smitte med Covid-19.

Oprettet: 28.09.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk og Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer for brugen af værnemidler på sundheds- og ældreområdet og visse dele af socialområdet, hvor der ikke er viden eller mistanke om covid-19 smitte og hvor det ikke er muligt at holde den nødvendige afstand.

De længeventede retningslinjer blev varslet på statsministerens pressemøde den 18. september på grund at voksende bekymring for smitteudviklingen i sundhedsvæsenet. Desuden har det skabt forvirring og undren, at myndighederne indførte påbud om at have mundbind på i tog og på cafeer, men ikke på sygehuse.

”Jeg håber, at de nye retningslinjer vil give både patienter og medarbejdere en større tryghed i mødet i sundhedsvæsenet. Vi har set urimeligt høje smittetal for sygeplejersker under Coronaepidemien til nu. Der er derfor brug for, at vi er særligt omhyggelige og tænker os om i forhold til at beskytte dem, der arbejder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger vil utvivlsomt give anledning til diskussion. Jeg håber, at ledelse og medarbejdere i fællesskab finder nogle gode løsninger for anvendelse af masker eller visir, og at man - hvis man er i tvivl - bruger maske eller visir, så man ikke udsætter sig selv eller andre for mulig smitte,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

De nye retningslinjer erstatter den tidligere anbefaling om, at personalet skal bruge maske ved tæt kontakt over 15 minutter. I stedet anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at der bruges ansigtsværnemidler i situationer, hvor det ikke er muligt at holde den nødvendige afstand. Det vil sige minimum en meter, og er der er tale om personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved Covid-19, skal afstanden være på minimum to meter.

Det er arbejdsgivers ansvar og pligt at sikre, at de relevante værnemidler er tilgængelige for personalet og at håndtere evt. problemer som fx eksem og andre hudlidelse ved anvendelse af værnemidler.

 

Om retningslinjerne

Hvornår skal jeg bruge maske/visir som medarbejder?

Du kan nu også bruge maske i situationer, hvor du skal helt tæt på en patient, pårørende eller andre medarbejdere, som ikke er testet positiv eller under mistanke for covid-19.

I udgangspunktet gælder det, hvis du skal tættere på end en meter. Men hvis du ved, at personen kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved Covid-19, kan du også tage maske på, hvis du skal tættere på end to meter.

Sundhedsstyrelsen skriver, at du ikke behøver at have maske på hele tiden, og hvis du kun ganske kort skal tæt på, fx stille et glas vand på et bord eller give en kort besked, kan du også undlade masken. Ved samtaler og konsultationer behøver du ikke tage maske på, hvis du kan sidde med 1 eller 2 meters afstand til patienten.

Hvilke masker skal jeg bruge?

Som personale anviser Sundhedsstyrelsen, at du bruger engangsmaske type II eller type IIR. Du kan også anvende et heldækkende ansigtsvisir, hvis en maske ikke er egnet, fx hvis du skal tale med et barn, en person med demens eller en person, der har behov for mundaflæsning.

Du skal altid overveje i situationen, om du behøver andre værnemidler for at beskytte dig selv, fx ved opgaver, hvor der kan være risiko for stænk og sprøjt fra luftveje, som fx sondeanlæggelse og gastroskopi.

Hvis patienten er smittet med ny coronavirus, eller der er mistanke herom, skal du anvende værnemidler i overensstemmelse med Infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum Institut.

Hvem gælder anbefalingerne for?

Anbefalingerne gælder for dig, der arbejder på et sygehus, i en privat lægepraksis, fysioterapeutklinik, blodprøvetagningssted, tandlægeklinik, på et plejehjem, botilbud, i hjemmeplejen, i det præhospitale tilbud og lignende steder i sundheds, -ældre- og socialsektoren, hvor du i dit arbejde kommer i tæt kontakt med patienter eller borgere. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Læs retningslinjerne