Nye veje skal give flere medlemmer

Onsdag vedtog kongressen, at der i tillæg til eksisterende strategier skal findes nye og alternative metoder til at styrke rekrutteringen af medlemmer til DSR og fastholde sygeplejersker i fagbevægelsens fællesskab.

Oprettet: 18.05.2022
Helle Lindberg, hli@dsr.dk
Foto: Søren Svendsen

Hvis sygeplejerskerne skal have politisk gennemslagskraft, er det afgørende, at så mange som muligt står sammen i kampen for ligeløn, en stærk profession og et sammenhængende sundhedsvæsen.

Derfor stod onsdagen på DSR’s kongres i høj grad i fællesskabets tegn. Rekruttering og fastholdelse af medlemmer, en åben og nærværende organisation, medlemsdemokrati og mere medlemsinddragelse var således vigtige punkter på dagsordenen.

_22b3097xw

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard indledte debatten om et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab med et oplæg, hvor hun fremhævede vigtigheden af, at sygeplejersker fortsat organiserer og engagerer sig i DSR.

”Vi har ét stærkt, fagligt fællesskab – det er Dansk Sygeplejeråd. Derfor skal vi blive ved med at gå på to ben, hvor vi både tiltrækker medlemmer her og nu, men også den lange bane sørger for, at de bliver ved med at være medlemmer,” sagde hun.

Vi skal være nysgerrige på, hvad medlemmerne ønsker

Næstformandens oplæg blev efterfulgt af veloplagte indspark og intense debatter om fremtidens fagbevægelse.

Herefter vedtog kongressen et forslag om, at der i den kommende kongresperiode - i tillæg til eksisterende metoder – skal findes på nye og alternative måder at intensivere og styrke rekruttering og fastholdelse af medlemmer, både i DSR-C og på tværs af kredsene.

”Der er brug for, at vi er mere nysgerrige på, hvad medlemmerne ønsker. At vi ikke automatisk går i forsvarsposition og siger, ’det gør vi allerede.’ Det er vigtigt, at vi kigger på fastholdelse og rekruttering på en helt ny måde,” sagde Anja Hoyer Didriksen fra Kredsbestyrelsen i Kreds Sjælland.

_22b2467w

Åbenhed, nærvær og demokrati er vejen frem

Selvom meningerne og holdningerne til, hvordan man bedst styrker fællesskabet var vidt forskellige, var der blandt talere og deltagere bred enighed om, at åbenhed, nærvær og demokrati er vejen frem i styrkelsen af DSR.

Der blev med forslaget desuden lagt op til, at det ikke er kongressen alene, der skal bestemme strategien for rekruttering og fastholdelse. Kursen skal stikkes ud i fællesskab, ved at lytte til medlemmerne.

Som næstformand Anni Pilgaard bemærkede fra talerstolen: ”DSR er medlemmerne – og medlemmerne er DSR.”