Nye vejledninger om fravalg af behandling skaber mere klarhed

Styrelsen for patientsikkerhed har udgivet to nye vejledninger om genoplivning og fravalg af genoplivningsforløb og livsforlængende behandling. Dansk Sygeplejeråd mener, at vejledningerne skaber større klarhed, men kritiserer at fravalg af behandling ikke alene kan se ved alderdomssvækkelse.

Oprettet: 15.11.2019
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Dansk Sygeplejeråd mener, at der er kommet mere klarhed over, at fravalg af behandling også gælder på tværs af sektorer.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 1. november 2019 udgivet to nye vejledninger om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg samt fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling. Formålet med vejledningen er at bidrage til, at der bliver taget stilling til fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivningsforsøg så snart det vurderes relevant, eller når patienten ønsker det. Målet er, at patienter og borgere kan få en værdig afslutning på livet.

Fravalg gælder også på tværs af sektorer

Dansk Sygeplejeråd samt en række andre organisationer har deltaget i en arbejdsgruppe nedsat af Styrelsen for Patientsikkerhed, og bidraget til revisionen af vejledningerne. Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, er positiv over for resultatet.

”Det har været et meget givtigt samarbejde, og vi synes, vi har skabt nogle gode resultater. At der for eksempel nu er kommet klarhed over, at fravalg også gælder på tværs af sektorer, og at egen læge eller sygehuslægen altid skal orientere relevant sundhedspersonale direkte om fravalgsbeslutninger – dét er altså vigtigt,” siger Anni Pilgaard.

Ringere vilkår for fravalg grundet alderdomssvækkelse

Hun ser dog en forringelse i de nye regler, fordi de præciserer, at fravalg af behandling ikke kan ske alene på grund af alderdomssvækkelse.

”Det er en forringelse af mulighederne for selvbestemmelse, da fravalg af genoplivning tidligere også har været gældende i forbindelse med almindelig alderdomssvækkelse. I Dansk Sygeplejeråd mener vi, at alderdomssvækkelse bør være en gyldig grund til fravalg,” siger Anni Pilgaard.

Sundhedsprofessionelle skal rustes til at tale om døden

Dansk Sygeplejeråd har også deltaget i projektet ”Klar til samtalen”, som er et projekt, der har arbejdet med en række arbejdspladser i forhold til, at vi som sundhedsprofessionelle skal understøtte en værdig sidste tid. Det skal vi bl.a. ved at være ”Klar til samtalen” med de ældste og de mest syge.

Læs anbefalingen "Klar til samtalen" til sundprofessioneller

 

Fakta
  • De to vejledninger er relevante for alle patientgrupper og gælder, uanset om behandling sker på sygehus, plejecenter, botilbud, privat institution, i privat hjem, hjemmepleje m.v.
  • Begge vejledninger gælder både inden og uden for sygehuse
  • Arbejdsgruppen, der har udarbejdet de to vejledninger, bestod af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, Lægeforeningen, Kommunernes Landsforening, Dansk Sygeplejeråd, Ældresagen, Danske Seniorer, Danske Patienter, FOA og overlæge Ove Gaardboe.
  • De to vejledninger erstatter vejledning nr. 9374 af 29. maj 2018 og vejledning nr. 9375 af 29. maj 2018.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Mere information

Læs mere om de to nye vejledninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

DSR’s hørringsvar 

Link til nye vejledninger

Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg

Vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling

Læs mere om samtaler om døden i Sygeplejersken nr. 13/2019