Nyt team af sygeplejersker skal forebygge unødvendige indlæggelser

På tværs af kommunegrænser rykker et nyt team af sygeplejersker ud til borgere med behov for en særlig sygeplejefaglig indsats. Det styrker kvaliteten i behandlingen og kan forebygge unødvendige indlæggelser, mener Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 01.04.2015
Camilla Bech Madsen

Herlev, Ballerup og Furesø Kommune har i samarbejde med Herlev Hospital oprettet et nyt team af sygeplejersker, der står klar til at rykke ud, hvis sygeplejerskerne i kommunerne og de praktiserende læger er i tvivl om en syg borger. Sygeplejerskerne i teamet kan også følge patienter hjem fra Herlev eller Gentofte Hospital, som har brug for særlig sygepleje og klæde sygeplejerskerne i den kommunale sygepleje på til at håndtere den videre behandling i hjemmet. Teamet går under navnet SHS-team (Specialiserede Hjemmesygeplejersker, red.) og startede med at køre i kommunerne  1. marts 2015. I skrivende stund består teamet af seks sygeplejersker.
 
”Det unikke og bæredygtige ved samarbejdet er, at sygeplejen kommer direkte ud til borgerne på tværs af kommunegrænser, så borgeren sikres en stabil situation i eller tæt på eget hjem,” siger leder af hjælpemidler og visitationen i Ballerup Kommune Dora Fog, som har været med til at etablere teamet.
 
Sygeplejens forlængede arm
Det nye SHS-team består af erfarne sygeplejersker med viden inden for bl.a. skadestue, kirurgi, palliativ pleje og intern medicin.
 
”Teamets kompetencer supplerer hinanden. Regionen er garant for, at sygeplejerskerne løbende opdateres på faglig viden, så de kan fungere som sygeplejens forlængede arm. Teamet indgår fx i et tæt samarbejde med praktiserende læger,” forklarer Dora Fog.
 
Selvom SHS-teamet fysisk har base på samme adresse som hjemmeplejen i Ballerup Kommune, er teamet ikke en del af hjemmeplejen. Det betyder, at sygeplejerskerne hele tiden står klar til at varetage specialiserede sygeplejeopgaver. Dora Fog peger på flere situationer, hvor der har været brug for sygeplejerskerne.
 
”Sygeplejerskerne har fx rykket ud til en nyrepatient, der blødte i sit kateter. Der har også været brug for sygeplejerskerne hos en borger med KOL i den terminale fase, som ikke ville indlægges. I begge tilfælde kan sygeplejerskerne vejlede og klæde personalet på til at håndtere patienten, så unødvendige indlæggelser forebygges,” siger hun og fortsætter:
 
”Ofte er den kommunale sygepleje presset på tid, men teamet har netop mulighed for at bruge den nødvendige tid på patienterne. Via samarbejdet med Herlev Hospital kan sygeplejerskerne fx hente medicin på hospitalet, hvis det er glemt i forbindelse med patientens udskrivelse, eller aflevere blodprøver til dyrkning bestilt af den praktiserende læge.”
 
Sygeplejersker styrker kvaliteten i behandling
Næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Signe Hagel er glad for, at man politisk begynder at samarbejde på tværs af sektorer til gavn for patienterne.
 
”I takt med at vi får flere ældre medicinske patienter og kronikere, er der behov for at styrke behandlingen og plejen i det nære sundhedsvæsen. Vi ved, at kommunerne får brug for specialiseret viden til at håndtere komplekse borgere. Derfor er jeg meget glad for det nye SHS-team, som netop samler erfarne sygeplejersker, der kan støtte personalet på fx plejecentre og rehabiliteringsenheder og dermed være med til at forebygge unødvendige indlæggelser til gavn for kvaliteten i borgerens behandling,” siger Signe Hagel.
 
Hun peger på kommunernes behov for at tiltrække flere sygeplejersker:
”Det nye SHS-team sender et signal om, at flere sygeplejersker kan få lov til at yde sygepleje på et fagligt højt niveau i kommunerne. Det er vigtigt for at gøre det mere attraktivt for sygeplejersker at arbejde i kommunerne.”