Økonomiaftalen for regionerne dækker ikke behovet

Dansk Sygeplejeråd er kritisk overfor den økonomiaftale regeringen og Danske Regioner netop har indgået. Det er godt at 2 procents effektivitetskravet er væk, og at der bliver givet lidt til psykiatrien, men der er langt fra penge nok.

Oprettet: 05.06.2018
Morten Jakobsen, mja@dsr.dk

”Den ekstra milliard til sundhedsvæsnet, som regeringen og Danske Regioner har aftalt, dækker kun de udgifter, som regionerne på forhånd har sagt, at de allerede har i regionerne. Det kommer ikke til at styrke sygeplejen og behandlingen på sygehusene, siger Dansk Sygeplejeråds formand”, Grete Christensen.

Alene den demografiske udvikling i befolkningen – bl.a. de stigende antal ældre, betyder, at der er brug for en milliard ekstra om året blot for at opretholde niveauet.

”Med de her små penge bliver der ikke råd til at gøre noget ved de alvorlige bemandingsproblemer, som vi så i forhandlingerne om nødberedskaber under de netop afsluttede overenskomstforhandlingerne. Patienterne og sygeplejerskerne ud på sygehusene kommer ikke til at mærke bedre vilkår”, siger Grete Christensen.

Hun er positiv overfor at den nye aftale fjerner den 2-procents effektivitetsstigning i 2019. I stedet indføres der en såkaldt nærhedsfinansiering, der er betinget af, at regionerne leverer på konkrete mål for styrket sammenhæng og omstilling af behandling fra de specialiserede sygehuse.

”Det er rigtigt godt, at der er blevet lyttet til vores kritik af 2-procents kravet. Og vi er spændte på at se, hvad den nærhedsfinansiering indeholder. Det er fint at flytte aktiviteter tættere på borgerne, men det er afgørende at det ikke samtidig er en besparelse på sygehusene, som sniges ind ad bagdøren, siger Grete Christensen”.

Aftalen indebærer, at 200 mio. ud af den ekstra milliard øremærkes til psykiatrien.

”Det er godt med ekstra penge til psykiatrien, men aftalen er meget uambitiøs. Vi er blevet stillet en omfattende psykiatriplan i sigte med nye visioner. 200 mio. kroner rækker ikke ret langt i psykiatrien, så jeg håbe, at der følger væsentligt flere nye penge med, når regeringen præsenterer sin bebudede psykiatriplan til efteråret”, siger Grete Christensen.