OK-21: Der arbejdes mens vi venter

Det er tre uger siden sygeplejerskerne stemte nej til OK-21 resultatet, og lige nu afventer DSR de øvrige organisationer i Forhandlingsfællesskabet. Deres resultater ligger den 21. april. Det betyder ikke, at alt står stille imens. Der er blevet afholdt en lang række møder, og forskellige scenarier planlægges.

Oprettet: 14.04.2021
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Sygeplejerskerne sagde NEJ ved urafstemningen om OK21. Det nej er nu blevet gransket på en stribe møder i DSR’s kredse, med tillidsrepræsentanter og i Hovedbestyrelsen. Nej ‘et bunder ikke mindst i to lønmæssige urimeligheder, lyder konklusionen.  

”Sygeplejerskerne er bagud lønmæssigt, når man sammenholder lønnen med uddannelsesniveau, ansvar og opgaver. Det er forståeligt nok kilde til stor utilfredshed, når dette historiske lønefterslæb bliver ved med at bestå,” siger Grete Christensen og fortsætter:

”Derudover har coronakrisen betydet omfattende ekstraarbejde for rigtig mange sygeplejersker, og de øgede lønudgifter har påvirket reguleringsordningen i en negativ retning. Det betyder i realiteten, at lønningerne nedjusteres, fordi de sammen med andre har hjulpet arbejdsgiverne i en vanskelig situation.”

Derfor kommer Dansk Sygeplejeråd til at gå til arbejdsgiverne med et budskab om, at der er brug for større lønmæssig anerkendelse af sygeplejersker.

Derudover håber DSR, at parterne kan blive enige om en fælles appel til Christiansborg om behovet for trepartsforhandlinger, så der kan gøres op med lønefterslæbet for de kvindedominerede fag.

Der har allerede været møder med arbejdsgiverne på både det regionale og det kommunale område, hvor de er blevet præsenteret for DSR’s holdning. Arbejdsgiverne har kvitteret for informationen og for sygeplejerskernes og radiografernes nej til aftalen, men vil ikke indgå i nogen form for forhandling, før det samlede resultat for hele Forhandlingsfællesskabet foreligger. Det vil sige efter den 21. april.

Dansk Sygeplejeråd har også haft en række kontakter med beslutningstagere i og omkring Christiansborg. Både for at give viden om sygeplejerskernes historiske lønefterslæb og for at opfordre til, at Folketinget bidrager til at finde en løsning.

Skriv under