OK18 giver mere i løn til mange sygeplejersker

Nu træder ændringerne fra OK18 i kraft for sygeplejersker, der er ansat i kommuner og regioner. Se hvad det kommer til at betyde for dig.

Oprettet: 02.04.2019
Thea Bidstrup Bjørnholt, tbb@dsr.dk

For et år siden var overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i fuld gang. Dansk Sygeplejeråd havde sammen med resten af fagbevægelsen og arbejdsgiverne brugt mange timer i forligsinstitutionen, og sygeplejerskerne havde stået nat og dag foran bygningen og råbt opmuntrende ord.

De lange, seje forhandlinger varede ind i maj, før der var et forlig på bordet. I oktober trådte ændringerne for de statsansatte sygeplejersker i kraft, og nu er turen kommet til de aftaler, som Dansk Sygeplejeråd lavede for sygeplejerskerne i regioner og kommuner.

Formand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, siger om ændringerne, der gælder fra den 1. april 2019:

”Sygeplejerskerne ydede en enorm støtte til mig under forhandlingerne, og jeg er glad for, at mange af dem endelig kan få nogle af de konkrete resultater fra OK18 at se. Det var et helt særligt forløb, hvor sygeplejerskerne ekstraordinært fik lidt mere i posen fra rekrutteringspuljen.”

Rekrutteringspuljen var et krav fra arbejdsgivernes side om at give penge til bl.a. sygeplejersker og SOSU-assistenter, som der er omfattende mangel på i både kommuner og regioner. Derfor har Dansk Sygeplejeråd sammen med arbejdsgiverne aftalt, at pengene skal gå til sygeplejersker der, hvor det er sværest at rekruttere og fastholde.

Nye tillæg, bedre pension og erfaringstillæg

I regionerne er det sygeplejerskerne på akutmodtagelser og medicinske sengeafsnit, som får et nyt funktionstillæg. I kommunerne er de erfarne, som får et nyt tillæg. Som noget nyt får sygeplejersker i kommunerne et tillæg for deres specialuddannelse, uanset om specialuddannelsen er relevant for stillingen eller ej. Tillægget stiger for desuden for alle. Samtidig følger de stadig det særlige lønforløb for specialuddannede sygeplejersker, hvis specialuddannelsen er relevant for ansættelsen.

Andre ændringer, der træder i kraft, er forbedringer af pensionen – også pensionen af genetillæg. I regionerne stiger erfaringstillægget fra 10 års anciennitet, og i kommunerne bliver satserne for arbejde aften, nat og weekend højere.

Derfor er det en god ide for alle at holde øje med, at ændringerne er med på næste lønseddel. Du kan læse en grundigere beskrivelse af ændringer i regioner, kommuner og staten på www.dsr.dk/ok18.  

Er du i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant.