OK18 resultatet blev godkendt af kongressen

Formand Grete Christensen kaldte det syv uger lange forløb i Forligsinstitutionen for en ekstraordinær proces, som endte med et mindre gennembrud. Resultatet blev godkendt af en helt enig kongres. Nu sendes resultatet ud til urafstemning blandt medlemmerne.

Oprettet: 14.05.2018
Susanne Bloch Kjeldsen
Kongressen anbefaler OK18-resultatet
Foto: Søren Svendsen

På kongressens første dag var OK18-resultatet til afstemning, og det blev stemt hjem med stort flertal.

Formand Grete Christensen redegjorde for det måneds lange forhandlingsforløb, der endte med syv ugers forhandlinger i Forligsinstitutionen.

”En ektraordinær proces, som endte med et mindre gennembrud”, ifølge formanden.

”Det viste mig to vigtige ting. For det første har Dansk Sygeplejeråd en kæmpestor engageret medlemsskare. For det andet havde vi stor opbakning i befolkningen, hvor mellem 55-65 pct. erklærede sympati for os, mens kun 10-12 pct. syntes, at arbejdsgivernes havde en god sag.

Hvad er det så, vi har opnået efter de mange timer i Forligsinstitutionen? Nogle vil sige, at der er tale om et smalt forlig. Hvis man kun vurderer forliget på, hvor mange temaer der er i slutresultatet, så har de måske ret. Men ser man på, hvad det lykkedes at opnå på den indholdsmæssige side, så synes jeg der er tale om temmelig enestående resultat. Og så skal man heller ikke glemme, hvad vi fik afværget. Det var ikke småting,” sagde Grete Christensen og hentydede bl.a. til arbejdsgivernes udtalelser om, at de offentligt ansatte ligefrem skyldte penge, som de havde fået for meget i løn.

Grete Christensen fremhævede, at hvis man omsætter alle forbedringerne til konkrete eksempler på, hvad det kan betyde for den enkelte sygeplejerske, så vil en sygeplejerske i regionerne på trin 6 med 10 års erfaring stige med lidt over 2.400 kr.om måneden inklusiv pension. Hun fremhævede også, at sygeplejersker ansat på medicinske afdelinger og akutmodtagelser får del i en særlig rekrutteringspulje, der skal gøre det mere attraktivt at arbejde på de to områder, her stiger lønnen med næsten 2.900 kr. om måneden ved slutningen af overenskomstperioden. 

”Nu har jeg kun tilbage at sige, at det er en enig hovedbestyrelse, der lægger forhandlingsresultaterne frem til kongressens behandling med en indstilling om, at kongressen anbefaler resultatet til medlemmer. Jeg mener godt vi kan være bekendt at anbefale det,” sagde hun.

Efterfølgende var der debat i salen, hvor der generelt var opbakning til forhandlerne, men flere fandt det nødvendigt at rette en kritik mod politikerne.

Kevin Vilhelmsen fra Kreds Syddanmark kritiserede politikernes udtalelser om, at offentligt ansatte ikke skulle have sikret deres realløn. 

”Jeg kan godt være nervøs for, at vi fra denne kongres blot klapper i hænderne uden, at vi også siger ”det er faneme ikke i orden”.

En af de sidste talere var formand for Studerendes Landssammenslutning, SLS, Emilie Haug Rasch. Også hun havde ros til forhandlerne og til strategien om at stå sammen.

”Når vi står sammen, får vi fremtiden med. Vi skal blive ved med at stå sammen,” sagde hun.

Grete Christensen erklærede i sit svar til talerne, at hun deler opfattelsen af arbejdsgiverne som ”urimelige”.

”Men jeg synes, at jo længere vi kom i forløbet, jo flere erkendelser kom der fra deres side. For eksempel gav regionsrådsformand Anders Künau indrømmelser på, hvad han synes, der skal kigges på efter OK18.

Kongressen godkendte OK18-resultatet uden stemmer imod. Nu bliver resultatet sendt ud til ur-afstemning blandt alle medlemmer. Den finder sted i perioden fra den 18. maj til og med den 3. juni og resultatet offentliggøres kl. 15 den 4. juni.

Relateret inhold