OK18: Sygeplejersker har fokus på løn, arbejdsvilkår og udvikling af faget

Godt 20.000 sygeplejersker har deltaget i forberedelserne til OK18, ved at melde ind med deres ønsker til, hvad der skal prioriteres ved forhandlingsbordet.

Oprettet: 07.09.2017
Rudi Damkjær, rudidamkjaer@dsr.dk
Tillidsrepræsentanter i Odense til kickoff-konference for OK18.
Foto: Nils Lund

Rekord mange medlemmer af Dansk Sygeplejeråd har indsendt deres ønsker og prioriteringer til de temaer, der skal forhandles ved overenskomstforhandlingerne i 2018. De fleste prioriterer mere i løn og pension højest, men også arbejdsmiljø, arbejdstid og kompetenceudvikling står højt på sygeplejerskernes dagsorden.

"Jeg er meget glad for, at så mange medlemmer er engagerede i overenskomsten og har taget sig tid til at komme med input. Det giver et godt grundlag for os som forhandlere, når vi skal formulere overenskomstkrav til arbejdsgiverne. Medlemmernes input ligger også godt i tråd med det, vi har fornemmet i det politiske system," siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Nu starter den politiske proces i organisationen, hvor kredsene, Lederforeningen og SLS i første omgang behandler de indkomne ønsker og indsender en prioritering til Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd, der herefter udvælger de vigtigste temaer. De bliver så formuleret som konkrete overenskomstkrav, der sendes videre til Sundhedskartellet.

Det har medlemmerne svaret

8.663 individuelle medlemmer har udfyldt prioriteringsskemaet. Hertil kommer 279 tillidsrepræsentanter eller lederrepræsentanter, der tilsammen repræsenterer i 19.325 medlemmer. Prioriteringerne af temaerne viser, at ”løn og pension” får den højeste score blandt medlemmerne efterfulgt af ”arbejdslivet” og ”faget og kompetenceudvikling”.

Indenfor de tre temaer, har medlemmerne prioriteret i underkategorier, og her fordeler besvarelserne sig således.

Kravindsamling de tre temaer

Løn og pension:

77 procent af de individuelle medlemmer og 81 procent af tillidsrepræsentanterne mener, at lønforbedringer er det vigtigste at fokusere på, mens 62 pct. af tillidsrepræsentanterne og 44 pct. af medlemmerne gerne ser pensionsforbedringer.Kravindsamling løn og pension

Arbejdslivet:

68 procent af de individuelle medlemmer og 65 procent af tillidsrepræsentanterne mener, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø er vigtigst i denne kategori. Men flere valgmuligheder og øget indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen scorer også højt.

Kravindsamling arbejdsmiljø mv.