OK21 staten: Ja til ny overenskomst

Den vejledende urafstemning om resultatet af OK21 på statens område er nu afsluttet.

Oprettet: 26.03.2021

66,5 % har stemt ja til forhandlingsresultatet.

Hovedbestyrelsen har på baggrund af afstemningen godkendt det samlede CFU-forlig og har meddelt CO10, at Dansk Sygeplejeråd tiltræder det statslige forlig ved OK21.

CFU-forliget indebærer, at lønnen vil stige med 4,42 % for alle statsansatte over de næste 3 år. I samme periode forventes priserne at stige med 3,95 %. Det vil sige, at din købekraft som minimum er sikret. Du kan læse mere om det samlede CFU-forlig her

Parterne var enige om, at flest muligt af pengene i den økonomiske ramme skulle bruges på de generelle lønforbedringer. Derfor blev der ikke afsat puljemidler til forhandlingerne om de enkelte organisationsaftaler: Alligevel er det lykkedes at aftale forbedringer i flere af organisationsaftalerne. Du kan læse mere om resultaterne på cfu-net.dk.

Processen er herefter følgende:

Den 20. april beslutter CO10’s bestyrelse om det statslige forlig kan godkendes og giver CFU besked om dette. Beslutningen om endelig godkendelse træffes af CFU den 21. april.

Det statslige CFU-forlig skal godkendes samlet af de tre hovedområder/centralorganisationer: OAO/Stat, SKAF (som består af de to centralorganisationer LC og CO10) og Akademikerne. Alle centralorganisationer skal stemme for forliget – den enkelte centralorganisation har altså vetoret. Forudsætning for godkendelse af et forlig er således, at der er flertal for forliget i alle tre områder. De enkelte medlemsorganisationer er dermed bundet af et samlet ja, og kan – i modsætning til på det kommunale/regionale område - således ikke konflikte, hvis der er flertal i alle centralorganisationer og dermed i CFU.